Verkiezingen gemeenteraad 2018: registratie aanduiding politieke groepering

In het gemeentehuis ligt een een beslissing op het verzoek tot wijziging van een registratie van een politieke groepering. 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek tot wijziging van een registratie van de aanduiding van een politieke groepering waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

Plaats:            Gemert

Datum:           12 januari 2018

De voorzitter voornoemd,

M.S. van Veen