Verlaging eigen bijdrage Wmo in 2018

Om te voorkomen dat mensen de nodige zorg vermijden of uitstellen heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel besloten om de eigen bijdrage voor het gebruik van Wmo-voorzieningen te verlagen. Het gaat daarbij om voorzieningen zoals een scootmobiel, begeleiding of huishoudelijke ondersteuning.

Wat verandert er per 1 januari

Op dit moment bestaat de eigen bijdrage nog uit twee onderdelen: een deel dat afhankelijk was van het inkomen en een vaste eigen bijdrage (niet inkomensafhankelijk). De gemeente Gemert-Bakel heeft besloten om vanaf 1 januari alleen nog maar de vaste eigen bijdrage op te leggen. Hierdoor komt de eigen bijdrage voor iedere Wmo-cliënt in Gemert-Bakel op maximaal € 17,50 per vier weken. Dit is ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen.

Voor wie verandert er iets

Vooral cliënten die nu meer betalen dan € 17,50 gaan er op vooruit. Voor cliënten die nu ook al een eigen bijdrage betalen van € 17,50 per vier weken of geen eigen bijdrage krijgen opgelegd, verandert er niets.

Bericht van het CAK

De eigen bijdrage wordt berekend en achteraf geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Medio maart krijgt u van het CAK schriftelijk bericht over de hoogte van uw nieuwe bijdrage voor 2018. Het gaat per 1 januari 2018 in.