Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?

14 oktober 2020

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. Het heeft te maken met het plan Regionale EnergieStrategie (RES).

Als gemeente hebben we onze bijdrage geleverd aan de concept Regionale EnergieStrategie (RES). In dat plan, opgesteld met de Metropoolregio Eindhoven, staan onder andere de zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie. Alle informatie hierover is terug te vinden via www.energieregiomre.nl.

Daarnaast heeft de gemeenteraad de afwegingskaders zonnevelden in juli 2020 vastgesteld, waarmee het nu al mogelijk is een aantal zonnevelden te realiseren. Uiteraard onder voorwaarden. PDFAfwegingskader Zonnevelden vastgesteld door de raad 9 juli 2020.pdf

Op maandag 26 oktober organiseert de gemeente een webinar waarin u wordt geïnformeerd over de toekomstige zonnevelden en windmolens die mogelijk op grondgebied van Gemert-Bakel komen. Wij willen heel graag weten wat u van deze zoekgebieden uit de conceptRES vindt.

In de concept RES zijn de groen en geel gearceerde gebieden opgenomen als zoekgebied voor zonnevelden en/of windmolens (zie afbeelding hierboven).

Deelnemen aan webinar
De webinar is op 26 oktober 2020 om 19.30 uur. Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van webinar zon en wind. Vermeld in de mail uw naam en emailadres. U krijgt dan een link met een uitnodiging retour in uw mail.

Graag tot dan!