Persbericht: Welzijnswerk Gemert-Bakel naar Lumens

03 november 2020

Lumens verzorgt, naast schuldhulpverlening, vanaf 1 januari 2021 voortaan ook het welzijnswerk in Gemert-Bakel.

Dat heeft het college vandaag besloten. Wethouder Steeghs over het besluit: “De zorg voor onze inwoners is geborgd. Daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee. Lumens is een ervaren partner die al in ons gebiedsteam opereert. Die samenwerking breiden we nu uit.”

De gemeente werkt vanuit de visie zorg en ondersteuning lokaal en dichtbij bij inwoners te organiseren. Door dorps- en wijkgericht te werken, het inzetten van wijkteams met daarin verschillende disciplines en een gebiedsteam met professionals van verschillende organisaties op de achtergrond. Bestuurder van Lumens, Jacqueline Vonk onderschrijft die visie: “Lumens steekt ook in op samenwerking en afstemming met de opdrachtgever. De gemeente regelt het  ‘Wat’ en wij zorgen voor het ‘Hoe’. De standplaats van onze professionals is het gemeentehuis, maar wij zijn uiteraard ook in de verschillende kernen zichtbaar aanwezig. Daarbij zijn voor ons maatschappelijke vragen die spelen het startpunt, waarbij de inwoner de regie houdt en wij vooral ogen en oren hebben voor de vraag achter de vraag.”

Warme overdracht
“Zaak is nu dat er een warme overdracht komt tussen de huidige welzijnsorganisatie en Lumens. Beide bestuurders gaan nu aan tafel om dat zo snel mogelijk handen en voeten te geven. Daarbij”, zegt de wethouder Sociaal Domein, “willen we benadrukken dat dossiers uiteraard alleen toegankelijk blijven voor de betrokken professionals van de welzijnsorganisatie. Dat verandert niet.”

Vrijwilligers
Professioneel welzijnswerk gaat hand in hand met de inzet van vrijwilligers in de dorpen en wijken. Lumens onderschrijft het belang van vrijwilligers en zet in op behoud van de grote groep mensen die zich nu ook enthousiast inzet voor anderen. Het college benadrukt: “Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze gemeenschap. De vrijwilligers die zich bij ons hebben gemeld, laten we op 10 november kennismaken met Lumens. We hopen zo het enthousiasme vast te houden.”

Zorgtaken
Lumens voert dus met ingang van het nieuwe jaar een deel van de taken van de huidige welzijnsorganisatie uit. Om precies te zijn schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, sociaal raadsliedenwerk, de thuisadministratie, PSHOR / Crisisdienst, WvGgz en buurtbemiddeling. Daarnaast is het jongerenwerk al geborgd. “Over een aantal zorgtaken zijn we als gemeente in gesprek met (lokale) partijen om te kijken of zij daarin een rol kunnen vervullen. Denk aan de dorpsondersteuners, het Infopunt Mantelzorg en het Vrijwilligersinformatiepunt. Als het gaat over het Taalhuis en Een Pas Vooruit onderzoeken we hoe we deze dienstverlening lokaal willen aanbieden. Het streven blijft alle taken per 2021 te hebben geborgd.”