Actueel nieuws

Janine en Cor zijn onweerstaanbaar

Vanaf 1 maart 2020 heeft de gemeente Gemert-Bakel een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Een aantal inwoners heeft hier al dankbaar gebruik van gemaakt.

Maaiseizoen is weer begonnen!

De gemeente Gemert-Bakel werkt aan natuurvriendelijke bermen. Door minder te maaien krijgen meer planten de kans om te groeien en bloeien en wordt de berm een geschikte leefplaats voor veel diersoorten.

​​​​​​​Regionale keuzes in energie

In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken. Dat is beter voor het klimaat. Daarom werkt Gemert-Bakel samen met 20 andere gemeenten, in de Metropoolregio Eindhoven.