Aangepaste tarieven pgb voor Wmo-ondersteuning

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe tarieven van het persoonsgebonden budget (pgb) voor Wmo-ondersteuning.

Hoe hoog die tarieven zijn, lees je hier. We zetten het hoe en wat van een pgb nog even op een rijtje.

Heb je hulp nodig bij dagelijkse activiteiten, zoals huishoudelijke ondersteuning en begeleiding? Of maak je gebruik van de voorziening kortdurend verblijf of dagbesteding? Die ondersteuning kun je op twee manieren ontvangen:

  • Je kunt kiezen voor zorg in natura. Dan ontvang je de ondersteuning van een zorgaanbieder. Behalve kiezen voor een zorgaanbieder, hoef je hier verder niets voor te regelen.
  • Of je kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is een geldbedrag, waarmee je zelf zorg inkoopt die past bij jouw situatie.

Hoe werkt een pgb?
Met een pgb mag je de zorg inkopen bij een professionele zorgverlener, maar ook iemand uit je eigen omgeving mag de zorg leveren. Je maakt zelf met die persoon afspraken over de zorg die hij of zij levert. Een pgb geeft je dus veel keuzevrijheid, maar het betekent ook dat je veel zelf moet regelen. Denk aan het bijhouden van een administratie, sluiten van een overeenkomst met je zorgverlener, zelf regelen van vervanging bij ziekte of vakantie van je zorgverlener én zelf je declaraties indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).