Aanleg glasvezel buitengebied van start

Op dit moment brengt de aannemer Van Gelder Telecom het buitengebied van Gemert-Bakel heel gedetailleerd in kaart. Dit is nodig voor de uitvoering straks.

slide Start aanleg glasvezel buitengebied
We noemen dit voorschouwen. Deze secure voorbereiding is nodig voor een goede uitvoering. Met het voorschouwen bepaalt de aannemer de juiste werkvolgorde en kan er straks efficiënter (en dus sneller) worden gewerkt. Het levert minder overlast op voor bewoners en verkeer. Ook is de voorschouw belangrijk om te bepalen hoe schade wordt voorkomen aan bomen.

Werk in ploegen

Concreet betekent het dat de aannemer eind augustus de ‘schop in de grond’ zet. Dat begint met het aanbrengen van buizen in de grond. In een later stadium wordt daar de glasvezelkabel doorheen ‘geblazen’. Tijdens de aanleg zijn verschillende ploegen aan de gang met ieder hun eigen specialisme. Zo is er een ploeg voor de boringen onder wegkruisingen en langs wegen met veel bomen. Er zijn meerdere ploegen aan het werk met het graven van de sleuven. En er zijn tot slot nog ploegen die de kabels tot bij de woningen brengen, waarna een andere ploeg ze aansluit in de woning.

Planning

De ploegen werken in verschillende straten tegelijkertijd. Naar verwachting wordt er ruim 10 kilometer werk per week gerealiseerd. Dat zal best enige overlast geven, daarvoor vragen we uw begrip. Het streven is om in het voorjaar van 2019 iedereen (die een contract heeft afgesloten) aan te sluiten. Bewoners kunnen dan eindelijk gebruik maken van snelle en betrouwbare breedbandverbinding.

Meer informatie

Bent u benieuwd wanneer uw gebied aan de beurt is? De meest actuele planning is beschikbaar via de website van Mabib. Ook eventuele vragen kunt u via de contactgegevens op deze website stellen. Bewoners krijgen van te voren een brief van de aannemer in de brievenbus als in hun straat gestart wordt met de werkzaamheden.