Bestrijding eikenprocessierups

In 2019 was er veel overlast van de eikenprocessierupsen in Gemert-Bakel. Er waren veel nesten aanwezig. Door de harde wind waaiden er veel brandharen rond en hadden mensen last van bultjes en jeuk.

Voor 2020 wil de gemeente de overlast door de eikenprocessierups zoveel mogelijk beperken door in te zetten op natuurlijke vijanden. Insecten, vogels en vleermuizen zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zij eten de rups op. We maken de omgeving rondom eikenbomen aantrekkelijk voor insecten en vogels door:

- nestkasten op te hangen

- insectenhotels te plaatsen

- meer bloemenmengsels in te zaaien

Ook draagt een diversiteit aan boomsoorten, plantengemeenschappen, extensief maaibeheer en bloemrijke bermen bij aan het vergroten van de biodiversiteit en daarmee aan de toename in het aantal natuurlijke vijanden.

De gemeente Gemert-Bakel heeft een groot grondgebied met veel groen en bosgronden. Om het aantal nesten en daarmee de overlast voor mensen te beperken wordt een deel van de bomen preventief bespoten. Alleen op locaties waar veel mensen komen en er veel nesten aanwezig zijn worden de nesten verwijderd. De locaties waar nesten worden verwijderd zijn de directe omgeving van scholen, sportvelden, kindcentra, zorgcentra en dicht bij speeltoestellen. Ook langs doorgaande fietsroutes worden nesten verwijderd.

Help mee!

Door natuurlijke vijanden uit te nodigen in je tuin, help je mee om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen. Diverse natuurorganisaties hebben tips:

- Vogelbescherming: www.vogelsinmijntuin.nl

- Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl/insecten

- In actie voor de bij: www.nederlandzoemt.nl

- Vlinderstichting: www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders

- Brabantslandschap: www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/op-particulier-erf/

De GGD geeft een aantal tips om last te voorkomen of te beperken. Deze vind je op

www.oakie.info.