College bezoekt met BKG en OVB Koning Koudetechniek Bakel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente. Dinsdag 6 november was het de beurt aan Koning Koudetechniek in Bakel. Samen met de besturen van BKG en OVB. 

Een aantal keren per jaar gebeurt dat samen met het bestuur van ondernemersvereniging(en). Dinsdag 6 november bezocht het college samen met de besturen van BKG (Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel) en OVB (Ondernemersvereniging Bakel) Koning Koudetechniek in Bakel.

Doel is kennis maken met bedrijven in de gemeente en de onderlinge samenwerking met ondernemersverenigingen en de bedrijven te bevorderen. Daarnaast geven dergelijke bezoeken een inkijk in de ambities van onze ondernemers en de opgaven waar zij voor staan. Ook geeft het inzicht in hoe de gemeente en de ondernemersverenigingen daarin kunnen ondersteunen en participeren. Een goed economisch ondernemersklimaat met gezonde bedrijven draagt immers bij aan een goede duurzame leef-,werk- en woonomgeving.

Bolle Akker nu volledig benut

Koning Koudetechniek is een koeltechnisch familiebedrijf in Bakel dat zich sinds 2002 richt op ontwerp, installatie en onderhoud van hoogwaardige koel- en vriesinstallaties. O.a. voor supermarkten door heel Nederland. Oorspronkelijk waren ze gehuisvest aan de Auerschootseweg in Bakel maar hebben ze zich als een van de eerste bedrijven in 2012-2013 op het nieuwe industrieterrein in Bakel gevestigd. De directie; Geert, Marc en Gerrit de Koning, heeft de besturen van de ondernemersverenigingen en het college van B&W meegenomen in hun bedrijfsgeschiedenis, waar ze nu staan en wat hun toekomst ambities daarbij zijn. Inmiddels hebben ze de aangrenzende kavels ook aangekocht voor uitbreiding. Samen met andere bedrijven is bedrijventerrein Bolle Akker in Bakel nu volledig benut.

Uitbreidingsambities Bakel en Milheeze
Samen met de besturen is daarom ook gesproken over de verdere uitbreidingsambitie van Bakel. Op verzoek van ondernemersvereniging Milheeze is ook de uitbreidingsambitie van Milheeze hierin meegenomen. In oktober heeft een goed bezochte bijeenkomst plaatsgevonden in Bakel. Daar is aan de ondernemers gevraagd een enquête in te vullen om de specifieke behoefte voor bedrijfsruimte te peilen. Deze enquête loopt nog tot eind november.

NB: per abuis staat in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad van 9 november de samenstelling van de directie niet voltallig vermeld. Onze excuses.