Persbericht: College blijft bij keuze renovatie zwembad

"Renovatie van het huidige zwembad blijft financieel de meest realistische keuze".

“De zwemverenigingen Gemertse Watervrienden en Hydra hebben gevraagd om een alternatief plan te mogen maken en die ruimte is gegeven. Vervolgens hebben ze alles uit de kast gehaald om tijdig een alternatief plan op tafel te leggen”, vertelt sportwethouder Inge van Dijk. “Daar hebben we enorme waardering voor. Maar als bestuurders moeten we objectief kijken naar de wensen van de zwemverenigingen en het algemeen belang. En dan blijft renovatie van het huidige zwembad financieel de meest realistische keuze. Dat adviseren we dus ook aan de gemeenteraad volgende week donderdag.”

Inge van Dijk: ”We hebben het alternatieve plan uitvoerig bestudeerd en het laten toetsen door externe adviseurs. Deze adviseurs (Synarchis, adviseur accommodatievraagstukken o.a. bij zwembaden, Perfect Bouwbegeleiding én F.J. Swinkels Advies B.V.) komen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat de verwachte kosten (fors) hoger uitkomen dan het plan van de zwemvereniging. Deze conclusies kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. De lasten en risico’s die blijken uit deze toetsing kunnen we niet dragen. Daarom blijven we bij ons eerdere besluit om extra te investeren in renovatie.” De wethouder Sport vervolgt: “Dat is niet makkelijk, omdat we met het plan van de zwemverenigingen hadden gehoopt op een financieel haalbaar alternatief. Dus vallen we terug op ons oorspronkelijke besluit om het huidige bad volledig te renoveren om daarmee voor langere tijd een zwemvoorziening binnen de gemeentegrenzen kan worden behouden’.

Wethouder Miranda de Ruiter (financiën): ‘Voor 1 juni 2017 was er geen geld voor zwemmen opgenomen in de begroting. Inmiddels is het beschikbare geld voor een zwembadvoorziening gestegen tot een bedrag van € 350.000 per jaar. Dit geeft aan dat we ondanks de financiële situatie van de gemeente een zwembadvoorziening voor de gemeente erg belangrijk vinden.

Realisering van het plan van de zwemverenigingen zou daar bovenop nog eens een extra bedrag van € 70.000 per jaar kosten. En het 3 jaar open houden van het huidige zwembad tot het nieuwe bad klaar is, zou een extra investering van ongeveer € 600.000 met zich meebrengen. Ook het risico van toekomstige exploitatie zou volledig voor rekening van de gemeente blijven. Dat is voor het college onaanvaardbaar.’

Toekomst
Het college stelt de raad voor om een fors investeringskrediet beschikbaar te stellen. “Als gemeente nemen we daarnaast afdwingbare voorwaarden op in de te sluiten contracten als het gaat om  gebruik en beheer van de zwembadfaciliteiten”, benadrukt wethouder Van Dijk. “Verder stellen we samen met de zwemverenigingen een programma van eisen op voor de zwembadfaciliteiten. De exploitant van het huidige bad zorgt voor een complete renovatie, die per september 2020 afgerond moet zijn.”

Op dinsdag 16 april a.s. is een extra vergadering ingelast van de commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs. De raad neemt op donderdag 18 april een besluit over de toekomst van het zwembad in Gemert.