College op koers #2 - We timmeren aan de weg!

04 januari 2022

Bereikbaarheid is cruciaal voor de inwoners en bedrijven in onze gemeente. Daarom zetten we ons actief in dit te verbeteren. 

Op regionaal niveau, zodat we makkelijk en snel naar Eindhoven en Helmond kunnen komen, maar ook lokaal. Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat wegen, fiets- en wandelpaden goed worden onderhouden. Ook vanuit toeristisch oogpunt dragen we hiermee bij aan de lokale economie.

Mooier en verkeersveiliger
De afgelopen jaren hebben we een flink aantal wegen en paden in onze gemeente aangepakt, zoals de Dr. De Quayweg in De Mortel en het aanliggend fietspad, de Nieuwe Uitleg in Bakel en Doonheide in Gemert. Wethouder Willeke van Zeeland: “Half december hebben we de vernieuwde St. Annastraat in Gemert geopend. Deze complexe opgave, omdat het één van de hoofdwegen in Gemert is en er langs deze weg veel verschillende functies samenkomen, hebben we tot een goed einde gebracht met een prachtig resultaat. Ik ben ontzettend trots dat we met al onze herinrichtingsprojecten onze gemeente weer een stukje mooier en verkeersveiliger kunnen maken.”

Werk met werk maken
Met het opknappen van wegen gaat het om meer dan alleen het asfalt of de bestrating zelf. De riolering wordt vervangen en we koppelen hemelwater (regen) meteen af. Dit betekent dat zoveel mogelijk schoon hemelwater dat op de daken van de woningen valt via een apart riool naar de sloten en beken in de omgeving stroomt. Dit schone regenwater gaat dan niet langer naar de rioolwaterzuivering maar geven we direct terug aan de natuur. Van Zeeland: “Als we een weg opnieuw inrichten, denken we ook aan ons klimaat. Meer ruimte voor groen en water zorgt ervoor dat we de risico’s op wateroverlast en hitte verkleinen. Het regenwater kan dan goed de grond in zakken en bomen en planten zorgen voor de nodige koeling.”

Samen met de buurt
Waar het kan betrekken we buurtbewoners bij het maken van de plannen. Zo reden we in 2018 rond met de ideeëntram in de Presidentenbuurt in Gemert. Daar richten we 25 straten opnieuw in. En in de St. Annastraat hebben we meteen actie ondernomen toen een inwoner met het idee kwam om de tegels bij een niet meer gebruikte speelplaats te vervangen door groen.

We gaan door
Ook de komende jaren is de planning voor de aanpak van onze wegen goed gevuld. In de verschillende kerkdorpen maar ook diverse verbindingswegen tussen de dorpen krijgen de komende jaren groot onderhoud of zelfs een reconstructie. De Stippelberg en het fietspad er naast, de riolering in de Oranjebuurt in Bakel, de Burg. De Bekkerlaan en de Vondellaan in Gemert en vele andere straten komen aan de beurt.