College op koers #3 - Sociaal Domein stevig in het zadel

11 januari 2022

Zorg en ondersteuning organiseren we in Gemert-Bakel het liefst dichtbij onze inwoners. Wij gaan uit van wat mensen zélf kunnen of samen met de mensen om hen heen. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen mee kan blijven doen. 

“Klopt helemaal”, zegt wethouder Wilmie Steeghs van Sociaal Domein. “Als je er zelf niet meer uitkomt, zijn er vaak familieleden of mensen in de buurt die je graag helpen. We kijken naar elkaar om. Tal van mensen zetten zich dagelijks of wekelijks belangeloos in om anderen te helpen. Die kracht zit in onze samenleving. Prachtig vind ik dat.”

In de dorpen en wijken

Wilmie Steeghs gaat verder: “Passende hulp is er voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft. Een dorpsondersteuner uit eigen dorp of wijk kan informeel, dus met behulp van vrienden, familie of mensen uit het dorp, al veel regelen. Is er meer hulp nodig dan komt die er ook.” Soms schuilt er achter een vraag namelijk meer dan de vraag op het eerste oog doet vermoeden. Elk dorp of wijk heeft daarom ook een wijkteam waarin professionals van verschillende organisaties hulpvragen met elkaar bespreken.

Zorg snel en dichtbij

Alle vragen die niet binnen het informele netwerk opgelost kunnen worden, belanden in het gemeentehuis. Team Sociaal Domein kent tal van disciplines die samenwerken in één team. Professionals die voor de gemeente werken, maar ook vakspecialisten die vanuit hun eigen organisatie bij de gemeente werken. Van een autisme-expert, jeugdconsulenten en jongerenwerkers tot werkconsulenten en schuldhulpverleners, maar ook maatschappelijk werkers en Wmo-specialisten. “Wij geloven in de kracht van dichtbij en samen”, legt wethouder Steeghs uit. “Door een integrale aanpak dichtbij onze inwoners hebben we korte lijnen en kunnen we snel schakelen. Dat betekent dat we onze inwoners vlot en vaak dichtbij huis kunnen helpen. Dat is waar we het voor doen. We kiezen voor lokaal waar het kan, regionaal waar het nodig is. Voor dat laatste werken we samen in De Peel.”

Blijvend betaalbaar maken

Anders kijken en anders werken biedt niet alleen voordelen voor onze inwoners. “We slagen erin de zorgkosten steeds beter te beheersen en voorspellen, open-einde regelingen daargelaten. Dat is een hele prestatie”, vindt Wilmie Steeghs. “Door de goede samenwerking binnen het team betaalt onze visie zich letterlijk terug. Risico’s binnen het sociale domein blijven. Voor ons reden om goed op te blijven letten en, waar het kan, lokaal zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk te blijven oplossen.”