Duurzaam en milieuvriendelijk beheer openbaar groen

11 mei 2021

In de boomgaard aan de Lieve Vrouwesteeg grazen weer schapen. Fijn, want ze zorgen voor duurzaam en milieuvriendelijk beheer. 

In Gemert-Bakel zorgen schapen al enkele jaren voor beheer van diverse natuurterreinen en wadi’s. Niet alleen is het inzetten van schapen duurzaam en milieuvriendelijk; deze manier van beheer heeft ook andere voordelen:

  • De schapen verspreiden soorten zaden naar andere terreinen en dragen zo bij aan de ontwikkeling van bloemrijk grasland.
  • Ze begrazen sommige delen van het terrein intensiever waardoor meer variatie ontstaat.
  • Schapen verdichten de bodem minder en dat is gunstig voor kruidengroei en bodeminsecten zoals wilde bijen.
  • Voor ons moeilijk bereikbare terreinen zijn voor schapen geen probleem.
  • We hoeven het maaisel niet te vervoeren, storten en composteren.
  • En tot slot leveren schapen natuurlijk een leuk plaatje op!

Wanneer zie je de kudde grazen?
Aan de Lieve Vrouwesteeg grazen de dieren van april tot en met september, afhankelijk van de begroeiing. Op een aantal terreinen lopen de schapen twee keer per jaar (juni en september), maar op de meeste plekken zie je de schapen alleen in september. 

Wie let er op de schapen?
Een professionele landschapsbeheerder zorgt voor de begrazing met schapen die allemaal zijn gevaccineerd tegen dierziektes. Hij controleert de dieren dagelijks op ziektes en checkt ook regelmatig de tijdelijke afrastering waar de schapen in staan. Het is belangrijk dat de dieren niet worden bijgevoerd en met rust worden gelaten door mens en andere dieren. Houd je hond dus aan de lijn. Mocht er overlast of een probleem zijn, dan vind je een informatiebordje met contactgegevens van de schapenhouder op de afrastering.

Grazende schapen