Gras maaien: soms mag het iets minder voor de bij!

Grasveldjes of gazons maken een belangrijk onderdeel uit van het openbaar groen in de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente beheert ongeveer 40 hectare aan dit soort grasveldjes of gazons.

Het gaat daarbij om gras in parken, woonstraten, hondenuitlaatstroken en braakliggende percelen. Deze kort gemaaide grasveldjes vormen vaak goede plekken om te spelen, te voetballen, te zonnebaden en om, op de daarvoor bestemde plekken, de hond uit te laten. Door iets minder vaak te maaien vormen deze grasveldjes ook een geschikt leefgebied voor wilde bijen, vlinders en andere dieren. Vaak zijn in grasveldjes in het openbaar groen goede bijenplanten zoals paardenbloemen, madeliefjes, klavers, ereprijs, speenkruid en pinksterbloemen aanwezig, maar komen deze nauwelijks tot bloei door de hoge maaifrequentie. Gazons worden in het groeiseizoen namelijk vaak wekelijks gemaaid. Door iets minder vaak te maaien kunnen we zorgen voor meer bloemen en daardoor bijdragen aan een geschikter leefgebied voor o.a.  wilde bijen.

Hoe vaak worden gazons/grasveldjes gemaaid?
Vanaf half april (week 16) start de aannemer met het maaien van grasveldjes in het openbaar groen. De meeste grasveldjes worden gemaaid op basis van afspraken over de te behouden beeldkwaliteit. Hierbij wordt in groeizame perioden frequent gemaaid zodat het gras niet langer wordt dan zeven centimeter. In warme, droge perioden groeit het gras minder hard en hoeft er minder vaak gemaaid te worden. Het maaiseizoen loopt door tot en met begin november (week 45).

Kruidenrijk gazon
De gemeente onderhoudt vanaf dit maaiseizoen een deel van het openbaar gras als kruidenrijk gazon. Deze grasveldjes worden zes keer per jaar, verdeeld over het groeiseizoen, gemaaid (ongeveer één keer per vier weken) waardoor verschillende kruiden tot groei en bloei kunnen komen. Hierdoor ontstaat een hogere biodiversiteit aan planten en dieren. Het gras en de kruiden worden daarbij wel wat hoger dan voorheen. Daarom wordt deze beheervorm alleen toegepast op locaties waar dit het gebruik niet hindert, bijvoorbeeld op bermen, grasstroken langs wegen, graspaden en braakliggende percelen.

Gras met bloembollen
Op veel plaatsen in onze gemeente zijn in het verleden bloembollen aangeplant in grasveldjes. Soms door de gemeente maar op veel plaatsen ook door bewoners. Bloembollen zorgen voor kleur in het openbaar groen en kondigen de lente aan. Voor bijen en hommels zijn bloembollen een van de eerste bloeiers waar voedsel gevonden kan worden na de winterperiode.

Wanneer bloembollen in gras staan slaat de aannemer deze delen van het grasveld over tijdens de eerste maaibeurten. Pas wanneer het loof van de bollen is afgestorven worden deze delen weer mee genomen in het maaibeheer. Op deze manier kunnen voedingstoffen weer in de bol worden opgeslagen zodat deze ook de komende jaren tot bloei kan komen.

Ecologisch maaibeheer
Naast het frequente maaibeheer op grasveldjes en kruidenrijk gazon past de gemeente Gemert-Bakel ook een extensief, ecologisch maaibeheer toe. Bloemrijk grasland in natuurterreinen, brede bermen, flauwe oevers en wadi’s (binnen en buiten de bebouwde kom) wordt nog extensiever gemaaid. Op deze terreinen wordt één of twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen nog meer inheemse kruiden de kans om tot groei en bloei te komen.