Grote snoeiactie

18 mei 2021

Gemeente Gemert-Bakel laat in 2021 een voor de gemeente ongekend grote hoeveelheid bomen snoeien: ongeveer 18.500.

Te snoeien bomen
De gemeente heeft bijna 50.000 in beheer. Het lukt niet om deze jaarlijks allemaal te snoeien. Daarom snoeit de gemeente ieder jaar voornamelijk in één gedeelte van de gemeente. Waar we snoeien, bepalen we aan de hand van “onderhoudswijken”. In onderstaand kaartje zijn de drie onderhoudswijken te zien. Dit jaar is onderhoudswijk 1 aan de beurt: De Rips, Elsendorp, Handel en Gemert-Noord. Daar worden ongeveer 13.000 bomen gesnoeid. De onderhoudswijken 2 en 3 zijn in 2022 en 2023 aan de beurt. Maar omdat er in deze wijken een flink aantal bomen staat waar gebrekkige takken in zitten, snoeit de gemeente dit jaar ook in de wijken 2 en 3 5500 bomen.

Grote snoeiactie kaart wijken

Inhaalslag
Het doel van deze grote snoeiactie is om een inhaalslag te maken met het achterstallige onderhoud. Dit betekent dat we allereerst dode en onveilige takken verwijderen. Daarnaast zorgen we dat er voldoende ruimte is voor het verkeer om onder de bomen door te gaan.

Afvoeren takken
De takken die vrijkomen met het snoeien legt de aannemer aan de kant van de weg. De gemeente voert deze takken af. Het kan zijn dat de takken enkele dagen naast de weg liggen. We zorgen ervoor dat het verkeer er geen last van heeft.

Planning
We zijn ongeveer het hele jaar met meerdere ploegen aan het snoeien. De planning is dat we in december klaar zijn. Onderstaand een globale weekplanning wanneer er in welke dorpskern gesnoeid wordt.

Grote snoeiactie weekplanning
 

Hinder verkeer
De snoeiploeg staat met een hoogwerker op de weg. Ondanks dat ze verkeersmaatregelen nemen, geeft het hinder aan het verkeer. Dat kan helaas niet anders. De ontsluitingswegen ontzien we zoveel mogelijk door buiten de spitstijden te werken.

Grote snoeiactie bomen

Vragen
Mocht je vragen hebben over het snoeien van bomen, dan kun je contact opnemen met de gemeente.