Het plantseizoen is begonnen!

23 november 2021

We gaan de Drossard Meijerstraat, Dr. Douvenstraat en Maria Aertshof in Gemert vergroenen. 

Komende weken wordt er volop gewerkt aan het ‘vergroenen’ van de nieuw ingerichte Drossard Meijerstraat, Dr. Douvenstraat en Maria Aertshof in Gemert. Bij de nieuwe inrichting van deze straten is gezocht naar extra ruimte voor water en biodiversiteit. Hiervoor zijn wadi’s aangelegd en nu planten we een variatie aan bomen, heesters en planten in de nieuwe groenstroken.

Vijftig nieuwe bomen
In een ‘klimaatadaptieve’ straat horen natuurlijk ook voldoende bomen. Bij de herinrichting was het nodig om dertien bomen te kappen. Komende weken komen hiervoor vijftig nieuwe bomen terug!

De bomen die geplant gaan worden in Drossard Meijerstraat, Dr. Douvenstraat en Maria Aertshof De bomen staan klaar om geplant te worden