Hulp bij dyslexie

Dyslexie. Wat is het precies? Wat betekent het voor het leren van mijn kind? Wat kan ik van de school verwachten? Als je kind mogelijk dyslexie heeft, heb je waarschijnlijk veel vragen. Samen met de basisschool werk je als ouders aan de ondersteuning van je zoon of dochter. Is er professionele hulp nodig? Dan komt de gemeente in beeld.

In eerste instantie merkt een ouder of leerkracht vaak problemen op het gebied van lezen en/of spellen op. In overleg met de ouders onderneemt de school actie om de lees- of spellingsontwikkeling van het kind op niveau te krijgen. De school bouwt ook een leesdossier op. Als de school professionele hulp aanraadt, mogen de ouders zelf een professionele jeugdhulpaanbieder uitkiezen. Die moet wel een contract met de gemeente hebben. Uit het leesdossier en de diagnose blijkt of er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED). Als dat zo is, start de professional de zorg.

Vergoeding
Ernstige dyslexiezorg betekent dat een kind vier citotesten op rij een E-score haalt. Enkelvoudige dyslexiezorg duidt op geen combinatie met een andere stoornis, zoals ASS of AD(H)D. De gemeente vergoedt de kosten van EED voor kinderen van 7 tot 13 jaar die basisonderwijs volgen bij de start van het traject. Als uit het diagnoseonderzoek blijkt dat er geen sprake is van EED, betaalt de gemeente de behandeling niet.

Meer weten? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin via (0492) 378500.