Informatiebijeenkomsten weginrichting diverse straten Gemert

De provincie is bezig met de aanleg van de weg Noord-Om. Interesse? Noteer de datum alvast in uw agenda!

Dit wordt de verbindingsweg tussen de Boekelseweg (N605) en de Peeldijk (N272). Het doel van deze nieuwe verbinding is om het doorgaande verkeer door Gemert te verminderen. Een aantal wegen in de kern Gemert krijgt hierdoor een iets andere functie. De gemeente werkt aan een visie voor het wegprofiel en de inrichting van die wegen. Om de wensen en ideeën van de bewoners en belanghebbende te betrekken in de visie, organiseert de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst, over de inrichting van de weg Doonheide (wegvak 6), heeft al plaatsgevonden op donderdag 13 juli. De andere informatiebijeenkomsten vinden plaats in augustus en september. Direct aanwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.  

Planning informatiebijeenkomsten

Straat / straten

Nr. kaart

Wanneer?

Hoe laat?

Vondellaan (tussen Kruiseind en Pastoor Attendorenstraat)

2

Maandag 28 augustus

19.30-20.30 uur

Vondellaan (tussen Pastoor Attendorenstraat en Doonheide)

3

Maandag 28 augustus

21.00-22.00 uur

Komweg (tussen West-Om en Kruiseind)

1

Woensdag 30 augustus

19.00-20.00 uur

Willem de Haasstraat, St. Annastraat en Lodderdijk (tussen Vondellaan en Burgemeester de Bekkerlaan)

4

Woensdag 30 augustus

20.30-21.30 uur

Lodderdijk (tussen Burg. de Bekkerlaan en Noord-Om)   

5

Maandag 4 september

19.30-20.30 uur

Groenesteeg, Handelsesteeg en De Wind

7

Maandag 4 september

21.00-22.00 uur

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis.

Doel informatiebijeenkomsten
Het doel van de bijeenkomsten is dat de bewoners en belanghebbenden vertellen wat zij belangrijk vinden of welke mogelijke knelpunten zij in de huidige situatie ervaren. Deze informatie, samen met de noodzakelijke technische randvoorwaarden, vertaalt de gemeente vervolgens in het optimale principe-wegprofiel.

Proces
Het is niet zo dat de aanpassingen voor alle betreffende wegen direct worden uitgevoerd. Voor het moment van uitvoering wordt gezocht naar mogelijke combinaties met bijvoorbeeld een rioolvervanging of groot onderhoud.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de informatiebijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@gemert-bakel.nl of 0492-378 500.

kaart Weginrichting diverse straten Gemert
Kaartje op volledige grootte