Keukentafelgesprek op de planning?

11 januari 2021

Bereid je goed voor!

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en leven. Heb je daar hulp bij nodig? Is de hulp uit je eigen omgeving niet meer voldoende? Dan kan de gemeente ondersteuning bieden.

Door de coronamaatregelen kunnen keukentafelgesprekken aan huis vaak niet doorgaan. Dan is het gesprek telefonisch of via beeldbellen. Tijdens dit gesprek bekijkt de Wmo-consulent van de gemeente samen met jou welke ondersteuning nodig is. Het keukentafelgesprek goed voorbereiden is altijd verstandig maar zeker in deze digitale tijd.

Tips

  • Bedenk vooraf waar je mee geholpen bent.
  • Schrijf op wat je belangrijk vindt, zodat je niets vergeet te bespreken.
  • Heb je een brief van een arts, een advies van een andere professionele organisatie of bijvoorbeeld een diagnose? Leg deze informatie dan klaar, zodat je dit niet vergeet te delen. Ook is het handig om te vermelden of je al andere zorg krijgt, bijvoorbeeld thuiszorg.
  • Geef een reëel beeld wat je veel energie kost, waar je je zorgen om maakt en waar je graag hulp bij wilt.
  • Vraag wat de gemeente voor je kan doen. Is iets niet duidelijk? Vraag door tot je het begrijpt. Je kunt ook op een later moment terugbellen, als er toch nog een vraag is.
  • Vraag om een schriftelijk verslag. Zo kun je nalezen of jouw situatie goed in beeld is gebracht en welke afspraken gemaakt zijn.
  • Spreek evaluatiemomenten af. Het gesprek is een momentopname. Je situatie kan veranderen.

Mantelzorger
Voor mantelzorgers kan het best moeilijk zijn om in aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar je als mantelzorger behoefte aan hebt of wat je lastig vindt in de zorgsituatie. Als mantelzorger kun je daarom om een eigen gesprek vragen.

Cliëntondersteuning
Als je het fijn vindt, mag bij het gesprek een familielid, een goede kennis of een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig zijn. Lukt het niet om een goede cliëntondersteuner te vinden? Dan kun je gebruik maken van vrijwillige maar opgeleide cliëntondersteuners van de KBO, de Zorgcoöperatie Gemert (ZCG) of professionals van Stichting MEE.