Keukentafelgesprek op de planning?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. Hebt u daar hulp bij nodig? Is de hulp uit uw eigen omgeving niet meer voldoende? Dan kan de gemeente ondersteuning bieden.

Tijdens een zogenoemd keukentafelgesprek bekijkt een medewerker van de gemeente samen met u welke ondersteuning nodig is. Hieronder leest u tips om dat gesprek goed voorbereid aan te gaan; zelf of met/door een mantelzorger.

  • Bedenk vooraf goed waar u mee geholpen bent.
  • Schrijf op wat u belangrijk vindt, zodat u niets vergeet te bespreken.
  • Geef een reëel beeld wat u veel energie kost, waar u zich zorgen om maakt en waar u graag hulp bij wilt.
  • Vraag wat de gemeente voor u kan doen. Is iets niet duidelijk? Vraag door tot u het begrijpt.
  • Vraag om een schriftelijk verslag. Zo kunt u nalezen of de situatie goed in beeld is gebracht en welke afspraken gemaakt zijn.
  • Spreek evaluatiemomenten af. Het keukentafelgesprek is een momentopname. Uw situatie kan veranderen.


Mantelzorger
We begrijpen dat het moeilijk kan zijn om in aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar u als mantelzorger behoefte aan heeft of wat u lastig vindt in de zorgsituatie. Als mantelzorger kunt u daarom om een eigen gesprek vragen.

Cliëntondersteuning
Weet u dat u voor het keukentafelgesprek een beroep kunt doen op cliëntondersteuning? Zij kunnen u ondersteunen met informatie en advies, handelen in uw belang en kunnen eventueel meegaan naar een gesprek. Lukt het u zelf niet om een goede cliëntondersteuner te vinden? Neem dan contact op met LEV-groep Gemert-Bakel via www.levgroep.nl of (0492) 363026.