Kom jij in aanmerking voor financiële compensatie energiekosten?

03 juni 2022

De prijzen voor energie zijn flink gestegen. Daarom geeft het kabinet één keer 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen. Met deze energietoeslag helpt het kabinet huishoudens met een laag inkomen om hun energierekening te betalen. De gemeenten krijgen de taak om de eenmalige toeslag uit te betalen.  

Heb je een uitkering óf maak je gebruik van de regeling Maatschappelijke Participatie?

Als je een bijstandsuitkering, een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt óf gebruik maakt van de regeling Maatschappelijke Participatie, dan hoef je niks te doen. Je krijgt de energietoeslag dan automatisch. De eenmalige compensatie wordt vóór 1 mei 2022 uitbetaald. Je ontvangt hier ook een brief over.

Heb je geen gemeentelijke uitkering, maar wel een laag inkomen?

Dan kun je zelf tot 1 januari 2023 de energietoeslag aanvragen als je:

 • hoofdbewoner bent van een huishouden en;
 • in de gemeente Gemert-Bakel woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt en;
 • een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat lager is dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Je hebt een laag inkomen als je netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:
   
  Gezinssituatie Van 18 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
  Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382,89
  Alleenstaande ouder € 1.600,13 € 1.382,89
  Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49

Wat je moet weten

Je kunt vanaf 2 mei PDFhet aanvraagformulier downloaden.
Daarnaast kun je aanvraagformulieren ophalen bij het IDO-loket van de bibliotheek, het gemeentehuis, Stichting Goed Wonen, de dorpsondersteuners en het loket van Zorgcoöperatie Gemert. En verder:

 • aanvragen kan vanaf maandag 2 mei 2022;
 • je vermogen wordt niet meegerekend;
 • ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen jullie (jij en je partner) samen één keer de energietoeslag van € 800.

Je komt niet in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag als:

 • je in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of;
 • je alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven en geen eigen woonadres hebt.

PDF20220621 Vragen en antwoorden eenmalige energietoeslag

Hoe moet je de aanvraag aanleveren

 • Bij voorkeur digitaal naar mp@peelgemeenten.nl
  Een kopie van het geldig legitimatiebewijs en/of geldige verblijfsvergunning als een aparte bijlage in dezelfde mail meesturen in verband met de AVG (na vaststellen identiteit wordt het kopie legitimatiebewijs vernietigd).
 • Of via de post naar Minimaregelingen Peelgemeenten antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne.

Hulp nodig bij het invullen?

Lukt het niet om zelf het aanvraagformulier in te vullen? Vraag dan om hulp. Bijvoorbeeld iemand uit uw familie, vriendenkring, dorpsondersteuner of belangenorganisatie zoals de KBO, Stichting Huurdersbelang of Houvast.
Of neem telefonisch contact op met Lumens voor een afspraak op het financieel spreekuur in het gemeentehuis op 040-219 33 00 (optie 3).

Een team van deskundige vrijwilligers staat vanaf 9 mei 2022 voor u klaar! Op maandag, dinsdag en donderdag is er spreekuur tussen 9.00 u- 16.00 u. Het spreekuur in Gemert vindt plaats in het voormalige klooster Nazareth, Hof van Nazareth 53. In de andere kerkdorpen wordt naar behoefte in de dorpshuizen een spreekuur dichtbij georganiseerd.