Onderhoud aan de N272: 16 mei informatiebijeenkomst

De provinciale weg N272 loopt van de N279 bij Beek en Donk tot aan de aansluiting met de Rijksweg A73 bij Boxmeer. De Provincie Noord-Brabant heeft opdracht gegeven voor groot onderhoud aan deze weg. Aannemersbedrijf Mourik Groot-Ammers b.v. gaat dat groot onderhoud vanaf eind mei 2017 tot medio augustus 2017 uitvoeren.

Wat gaat er gebeuren?
De volgende onderdelen behorende bij het groot onderhoud gaan we aanpakken;
- verharding van de rijbaan
- onderhoud aan de verharding van de fietspaden
- verbeteren van de oversteekbaarheid van de fietsers bij diverse kruisingen
- aanbrengen geleiderail, openbare verlichting en bebording

Informatieavond
Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om naar de informatie(inloop)avond te komen. Deze vindt plaats op dinsdag 16-5-2017 van 18.00-21.00 uur in Dn Brabander, Ripseweg 2 in Elsendorp.
Medewerkers van de aannemer en van de provincie Noord-Brabant zijn aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden en vragen te beantwoorden.