Persbericht: College kiest voor renovatie zwembad en sporthal Molenbroek

Uiteindelijk blijkt extra investeren in renovatie van zowel het bestaande zwembad als de sporthal de enige betaalbare optie.

De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van diverse verenigingen samen met de gemeente ontzettend hard gewerkt om te proberen een nieuw zwembad bij de sporthal van de grond te krijgen. Uiteindelijk blijkt extra investeren in renovatie van zowel het bestaande zwembad als de sporthal de enige betaalbare optie.

“Als college hebben we eerder gezegd dat we moeilijke besluiten niet uit de weg gaan”, vertelt Inge van Dijk, wethouder Sport. “Dit is er zo een, met ons hart hadden wij het ook liever anders gezien. Het is niet zonder reden dat we de afgelopen maanden zo’n intensief proces hebben doorlopen. We hebben met ons hoofd besloten. We moeten realistisch zijn, goed in onze portemonnee kijken en ons doel voor ogen houden: een zwembad voor langere tijd binnen de gemeentegrenzen behouden, waar de verenigingen hun activiteiten kunnen voortzetten én waar onze kinderen hun zwemdiploma ‘s kunnen halen. Dat is met renovatie van het bestaande bad voor twintig jaar geregeld. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor een fors investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen. Over zowel het zwembad als sporthal Molenbroek is al jaren discussie. We vinden dat de verenigingen recht hebben op duidelijkheid, zodat we weer samen vooruit kunnen kijken.”

Saamhorigheid
Wethouder Van Dijk schetst kort het proces van de afgelopen maanden. “Een groep mensen van diverse verenigingen heeft er samen met ons alles aan gedaan om een bouwplan uit te werken, de exploitatie van het plan rond te krijgen en het plan financieel door te rekenen.” Wethouder De Ruiter van Financiën vult aan: “Daarna volgde nog een plan B waarbij de financiën meer leidend waren dan de wensen. Onze hoop was dat het financiële verschil tussen plan B en renovatie van het huidige zwembad kleiner zou zijn. Maar het gat bleef zo groot dat we een andere keuze niet verantwoord vinden. Ontzettend jammer.”

Vooruit kijken
Nu deze moeilijke keuze is gemaakt, is de toekomst van het zwemmen in Gemert-Bakel helder. De renovatie van sporthal Molenbroek wil het college ook voortvarend oppakken. Hiervoor staat al geld gereserveerd in de begroting. Uit de samenwerking van de afgelopen tijd zijn al veel wensen naar voren gekomen. De kosten voor extra wensen moeten bij de begroting voor het volgend jaar worden afgewogen. Nog dit jaar moet er een plan van aanpak komen voor renovatie en verduurzaming van de sporthal. De werkzaamheden moeten dan in de zomerstop van 2020 worden uitgevoerd.

Energie
“De energie die loskwam in de werkgroepen is iets om met zijn allen trots op te zijn”, vindt de wethouder Sport. “We hopen dat we die energie met elkaar vast weten te houden om in nauw overleg de renovatie van het huidige zwembad vorm te geven. Datzelfde geldt voor sporthal Molenbroek. Buiten de wensen die de gebruikers daar hebben, weten we nu dat verenigingen mogelijk de exploitatie van de kantine of een deel ervan zelf willen doen. Daar gaan we samen met hen eens goed voor zitten om tot concrete afspraken te komen.”

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 21 februari in de commissie Sport en neemt vervolgens op 14 maart in de raadsvergadering een besluit.