Persbericht: “Gemert-Bakel slaagt in stabiliseren kosten Sociaal Domein”

10 februari 2021

“Als enige gevisiteerde gemeente”, schrijft de VNG visitatiecommissie in haar rapport.

Buiten de open einde-regelingen weet de gemeente door haar manier van werken de kosten steeds beter te beheersen en te voorspellen. 

Wethouder Wilmie Steeghs: “We zijn blij dat onze visie op het Sociaal Domein zich op deze manier ook letterlijk terugbetaalt. Lokaal en dichtbij zorg organiseren biedt onze inwoners snel de meest passende hulp. Dat we daarmee ook de kosten grotendeels beheersbaar maken, is mooi meegenomen.” Uit het rapport bleek ook dat de gemeente met veel aanbevelingen al actief aan de slag was. Een aantal aanbevelingen herkent de gemeente niet. “De meeste besparingsacties zijn niet alleen uit financieel oogpunt genomen”, benadrukt de wethouder. “Verder begroten wij realistisch op basis van meerdere uitgangspunten en kijken hierbij ook vooruit.”

Ontwikkelpunten
De financiële beheersbaarheid van het Sociaal Domein is in Gemert-Bakel op eigen verzoek onderzocht door de VNG. “Wij waarderen de inzet van de VNG visitatiecommissie om gemeenten op dit vlak te ondersteunen. Wij danken de commissie voor het benoemen van de zaken die in Gemert-Bakel goed geregeld zijn en waar we nog verder in kunnen ontwikkelen.”