Persbericht: Kasteel Gemert: ontwikkelingen met oog op de toekomst

Onderzoek naar de haalbaarheid van één cultuurhuis binnen het kasteelcomplex en renovatie en herbestemming van het kasteel komt dichterbij.

Na een periode van stilte zit er nu schot in de toekomst van Kasteel Gemert. Met een voorbereidingskrediet in de Begroting 2020 maakt het college een onderzoek naar de haalbaarheid van één cultuurhuis binnen het kasteelcomplex mogelijk. Daarnaast heeft ontwikkelaar BL Huisvesting een aanvraag omgevingsvergunning voor fase een ingediend, waarmee ook de renovatie en herbestemming van het kasteel dichterbij komt.

Met het vestigen van één cultuurhuis in Kasteel Gemert en het economisch effect daarvan op het Gemertse centrum realiseert het college van Gemert-Bakel drie ambities in een keer. In de plannen van BL Huisvesting voor het kasteelcomplex was al in een theaterfunctie voorzien. Door te onderzoeken of zowel het Kunstlokaal als De Eendracht in één cultuurhuis binnen de kasteelpoort een plek kunnen krijgen, krijgen beide plannen een impuls. Daarbij zorgt een cultuurhuis voor een natuurlijke loop naar en vergroot het de levendigheid in het centrum. Zowel het college als ontwikkelaar BL Huisvesting zien meerwaarde in de samenwerking.

Renovatie kasteel
De ontwikkeling van Kasteel Gemert is een ontwikkeling die enige jaren duurt en grote investeringen vergt. Om die investeringen te spreiden en in te kunnen spelen op de dan heersende trends kiest BL Huisvesting voor een gefaseerde uitvoering. Ten behoeve van het behoud van het kasteel wil BL Huisvesting zo snel mogelijk starten met de eerste fase in het masterplan. Die betreft de restauratie van het kasteel, interne verbouwingen en herbestemming. De ontwikkelaar heeft voor de eerste fase de benodigde omgevingsvergunningen aangevraagd.

Masterplan
De ontwikkelruimte en de randvoorwaarden, zoals de raad die eerder heeft vastgesteld, blijven onverminderd van kracht. Dat betekent zonder goedgekeurd masterplan geen omgevingsvergunning. De ontwikkelaar heeft alvast een omgevingsvergunning voor fase een aangevraagd omdat die een uitgebreid toetsingsproces van 26 weken kent. Die behandeltermijn geeft de ontwikkelaar de tijd om het masterplan aan zowel college als raad voor te leggen.