Persbericht: Terugblik op 70 jaar Indisch Gemert

12 juli 2021

Bezoek de fototentoonstelling tijdens openingsuren van het gemeentehuis!

Twee nieuwe wijken bouwen in een dorp van destijds 7000 inwoners. Dat betekende de komst van 120 Indische gezinnen naar Gemert, nu 70 jaar geleden. Reden voor het gemeentearchief van Gemert-Bakel om de Indische gemeenschap te vragen terug te blikken. Letterlijk, met een foto-expositie in het gemeentehuis.

Burgemeester Michiel van Veen: “De Indische gemeenschap was en is een verrijking voor onze gemeente. We hebben geleerd van en over de taal, de muziek en niet te vergeten de keuken“. Samen met mevrouw Rijnders – van Dorsten (89), de laatste van de eerste generatie Gemertse Indischen, en de heer Rob de Haas, samensteller van de tentoonstelling, opende de burgemeester de expositie met traditionele klanken (zie foto). Tijdens de opening presenteerden de Amsterdamse journaliste Lara Nuberg en fotografe Yara Jimmink hun publicatie in het Indische maandblad Moesson, over de komst van de Indische Nederlanders naar Gemert zeventig jaar geleden. Ook waren er opnamen voor een documentaire over de geslaagde integratie van de Indischen in Gemert.

Historisch besluit
Op initiatief van toenmalig burgemeester De Bekker besluit de gemeenteraad in 1950 om 120 Indische gezinnen een huis aan te bieden. Zij moeten hun geboorteland ontvluchten vanwege de guerrilla-oorlog. Om zoveel nieuwkomers te kunnen opvangen, bouwt Gemert de wijken Molenakker en Berglaren. Na de eerste 120 volgen er tot in de jaren zestig nog vele gezinnen uit Indonesië. Mevrouw Spoor, de weduwe van generaal Spoor en vertrouwenspersoon voor veel Indischen, bezoekt Gemert al in 1951 en is vol lof over de unieke Gemertse aanpak, die zij graag ten voorbeeld stelt aan de rest van Nederland.

Indische invloed
Rob de Haas van Indisch Gemert: “Zo’n groep gekleurde vreemdelingen was natuurlijk van grote invloed op een kleine dorpsgemeenschap. Het boek ‘Enkele reis Indië–Gemert’ (2001) van de lokale heemkundekring beschrijft dat mooi. De conclusie van de auteur is nog mooier: de integratie is in grote lijnen goed verlopen.” Dat is te zien in de fototentoonstelling. Die geeft een chronologisch beeld van de opkomst en ondergang van de Nederlandse kolonie in de Oost en de vestiging van de Indischen in Gemert. Daarnaast zijn veel foto’s te zien van Indische Gemertenaren en hun activiteiten binnen de Gemertse samenleving.

De expositie is vanaf nu tot in september te zien in de hal van het gemeentehuis van Gemert-Bakel.