Persbericht: Verder bouwen aan stevig financieel fundament

09 februari 2021

Nieuwe financiële kaders op 18 maart in de gemeenteraad.

De financiële buffer van de gemeente is sinds 2019 weer op het minimale niveau. Om de gemeentefinanciën verder te verbeteren krijgt het Herstelplan Eigen Vermogen een nieuwe impuls. Wethouder Inge van Dijk: “Naast het op orde hebben en houden van onze spaarpot vraagt onze financiële situatie ook op andere onderdelen begrotingsdiscipline. De nieuwe financiële kaders helpen ons daarbij”.

Gemeenten staan voor een aantal grote uitdagingen. Die vragen ook financieel iets van de gemeente. De wethouder Financiën noemt twee van die uitdagingen: “De uitvoering van het klimaatakkoord en transitie van het landelijk gebied spelen de komende vijf tot tien jaren. Daarnaast kennen de zorgkosten nog steeds financiële risico’s. Met de nieuwe kaders blijven we de gemeentefinanciën verder verbeteren.”

Alert blijven
Wethouder Van Dijk vervolgt “Ondanks alle uitdagingen zijn we tevreden over de ontwikkeling van onze financiële positie. Maar we blijven alert. We moeten strategisch met onze financiën om blijven gaan.” Jaarlijks wil de gemeente 250.000 euro opzij blijven zetten. Ook wil het college de komende tien jaar de schulden van de gemeente verder aflossen. Dat gaat om een bedrag van dik dertig miljoen. “Het sparen en aflossen gaan hand in hand met het beheersen van de financiële risico’s. Dat legt een stevig fundament voor onze financiën. Dan zijn we financieel goed voorbereid op de toekomst.” 

Buiten een sluitende begroting en jaarrekening telt het plan zevenentwintig uitgangspunten die bijdragen aan gezonde gemeentefinanciën. De gemeenteraad vergadert op 18 maart over de nieuwe financiële kaders.