PIT neemt vier aanhangers en een boot in beslag

Vanmorgen heeft het Peelland Interventie Team (PIT) een integrale controleactie uitgevoerd op een locatie in Gemert. 

Doel van de actie was om een goed beeld te krijgen van de locatie. Het PIT-team heeft volledige medewerking gekregen van de eigenaren.

Vier aanhangers en een boot in beslag genomen
Bij de controle zijn vier aanhangers, waarvan één met boot, in beslag genomen. Deze stonden geparkeerd op de openbare weg. In één van de aanhangers zaten hennep-gerelateerde goederen. Ook in een schuur op het terrein trof het PIT-team hennep-gerelateerde goederen aan. Naast de aanhangwagens zijn ook een gestolen caravan en gestolen scooter in beslag genomen. De verdachte wordt nog gehoord.

Eén persoon aangehouden
Bij de controleactie is door de politie een persoon aangehouden. Deze persoon had nog een openstaande gevangenisstraf. Bij andere eigenaren zijn openstaande geldboetes ter plaatse geïnd. 

Chemicaliën en doorleveren van energie
Op locatie zijn chemicaliën aangetroffen en in beslag genomen. Ook is geconstateerd dat er illegaal stroom wordt doorgeleverd. Dit wordt verder onderzocht.

Adresfraude / sociale zekerheidsfraude
Op locatie vindt meervoudig adresfraude plaats. Bewoners staan niet ingeschreven op het betreffende adres of staan wel ingeschreven maar wonen elders. Verder onderzoek volgt. Dit geldt ook voor de geconstateerde sociale zekerheidsfraude die op meerdere plekken werd aangetroffen.  

Verder onderzoek naar opgeslagen spullen en strijdigheid bestemmingsplan
Tijdens de controle is ook de openbare ruimte bekeken. Hier staat nog het een en ander opgeslagen wat er niet thuishoort. Hier wordt een traject voor opgestart. Ook is er strijdigheid met het bestemmingsplan geconstateerd, zoals illegale bewoning en handel in dieren.

Samenwerking
Bij de PIT-actie in Gemert waren naast medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel ook medewerkers van de politie, vreemdelingenpolitie (AVIM), Omgevingsdienst Brabant Zuidoost (ODZOB), Senzer, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Enexis betrokken.

PIT
Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.