Ruime voldoende voor huishoudelijke ondersteuning

Eind vorig jaar is binnen de Peelgemeenten een kwaliteitsmeting gedaan op het vlak van huishoudelijke ondersteuning. De inwoners die hebben meegewerkt aan de meting waarderen deze vorm van ondersteuning met een ruime voldoende.

Huishoudelijke ondersteuning moet een ‘schoon en leefbaar huis’ opleveren. De kwaliteitsmeting, uitgevoerd door twee onafhankelijke bureaus, geeft een oordeel of de nieuwe werkwijze dat ook doet.

Beleving
Van de bijna 4000 huishoudens binnen de Peel die huishoudelijke ondersteuning ontvangen, zijn er zo’n 400 bezocht in het kader van het onderzoek. Daarbij is de mensen gevraagd wat zij vinden van de huishoudelijke ondersteuning die zij krijgen. De overgrote meerderheid (ruim 90%) geeft aan tevreden te zijn over hun aanbieder en 64% is zelfs zeer tevreden. Gemiddeld komt het oordeel uit op een 7,7.

Kwaliteit ondersteuning
Naast de beleving van de mensen is ook de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning zelf beoordeeld. Hierbij scoren de aanbieders gemiddeld een 7,3. Peelbreed scoorde de ondersteuning in twintig gevallen een onvoldoende, waarvan zes een cijfer 4 of lager. De zorgaanbieders zijn samen met deze mensen bezig hun inzet of dienstverlening aan te passen en te verbeteren. De gemeenten houden vinger aan de pols en gaan half februari via een hercontrole na of de situatie is verbeterd.

Steekproeven
Wij vinden goede dienstverlening aan onze inwoners belangrijk. Daarom doen we in de tweede helft van het jaar een nieuwe steekproef, waarbij we optische controles uitvoeren.