Start ondersteuningsteam voor agrarische ondernemers

Agrarische ondernemers zien allerlei wetten en regels op zich afkomen.

Deze wet- en regelgeving heeft impact op de toekomst van de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers hebben het gevoel grip op hun eigen bedrijf te verliezen. Daarom is de gemeente Gemert-Bakel gestart met een ondersteuningsteam dat agrarische ondernemers helpt om grip te krijgen op hun toekomst.

Agrarische ondernemers zien allerlei wetten en regels op zich afkomen. De stoppersregeling, de provinciale Verordening Natuurbescherming, een verbod op de pelsdierhouderij of het nationale asbestverbod: het is zomaar een greep uit de actuele wet- en regelgeving die impact heeft op de toekomst van de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers hebben het gevoel grip op hun eigen bedrijf te verliezen. Daarom is de gemeente Gemert-Bakel gestart met een ondersteuningsteam dat agrarische ondernemers helpt om grip te krijgen op hun toekomst.  Onderdeel van het ondersteuningsteam is de agrarisch bedrijfscontactfunctionaris die in samenwerking met de Rabobank en ZLTO voor de periode van een jaar is aangesteld.

Agrarische ondernemers die willen verbreden, omschakelen of stoppen zijn altijd welkom bij het ondersteuningsteam. De vraag van de ondernemer staat altijd centraal. De taak van dit team is om agrarische ondernemers richting hun toekomst in goede banen te leiden. Het team bestaat uit een milieukundige, ruimtelijk adviseur, sociaal dienstverlener, provinciale specialist en een agrarische bedrijfscontactfunctionaris. Deze mix is bewust gekozen, omdat agrarische ondernemers op weg naar de toekomst met uiteenlopende vragen zullen aankloppen bij de gemeente.

Eerste stap: een goed gesprek over de toekomst
De eerste stap is een goed gesprek over de toekomst. Op basis van een goed gesprek kan het ondersteuningsteam de ondernemer beter op weg helpen. Zo’n gesprek is altijd maatwerk. Agrarische ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij de agrarische bedrijfscontactfunctionaris: anke.de.brouwer@zlto.nl. Met vragen kunnen zij ook terecht bij ruud.oudegriep@gemert-bakel.nl, projectleider Ondersteuningsteam Transitie Buitengebied Gemert-Bakel bij de gemeente.

v.l.n.r. Pieter Michielsen (Rabobank), Anke de Brouwer (agrarische bedrijfscontactfunctionaris), wethouder Anke van Extel – van Katwijk (Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer), Hendrik Hoekstra (ZLTO) en Martien van Bavel (provincie).