Volop bestrijding eikenprocessierupsen

De eikenprocessierupsen zijn weer gespot. Er zijn er veel meer dan andere jaren. Waarschijnlijk komt dit door het hete voorjaar. We krijgen veel meldingen binnen. We zetten extra middelen in om deze rupsen zoveel mogelijk weg te halen. 

De rupsen met de zogenaamde brandharen geven vervelende gevolgen voor mens en dier, zoals hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. De afgelopen weken hebben we de eikenprocessierupsen preventief bestreden op locaties waar de plaagdruk van deze soort afgelopen jaar hoog was. Toch hebben we flink wat meldingen binnengekregen. Deze toetsen we op eigendom, ligging, bereikbaarheid en plaagdruk (hoeveel nesten er in de boom/bomen zitten). Vanaf 14 juni gaan we extra aan de slag om zoveel mogelijk nesten weg te halen. Twee aannemers zijn de komende drie weken daarvoor bezig. 

Welke nesten gaan we aanpakken?
In de directe omgeving van scholen, kindcentra, speelplekken, zorgcentra halen we alle nesten/rupsen weg omdat daar de kans het grootste is dat men in contact komt met de brandharen. Ook kijken we naar evenementenlocaties en sportparken waar veel mensen aanwezig zijn. Locaties waar we niet preventief hebben gespoten in verband met het voorkomen van bijzondere vlinders, daar halen we de nesten weg. Ook in de toekomst is hier preventief spuiten geen gewenste optie. We verwijderen de rupsen voordat ze vlinder worden om uitbreiding/verspreiding te beperken.

Nesten melden
Alle meldingen van de afgelopen weken lopen we één voor één door om te bekijken of we deze nesten alsnog weg kunnen halen. Als u nieuwe eikenprocessierupsen ontdekt in de openbare ruimte, meld dit dan bij ons via Melding Openbare Ruimte (kies voor 'Dieren en ongedierte - Overlast insecten). Ga vooral niet zelf bestrijden! Tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico in contact te komen met de brandharen. De gemeente laat de rupsen en nesten op risicovolle plaatsen op professionele wijze verwijderen.

Wat kan ik doen tegen eikenprocessierupsen in mijn eigen tuin?
Het advies is om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf voor bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin. Er zijn diverse bedrijven in de regio die dit kunnen uitvoeren. Het bedrijf Herman Vaessen BV verzorgt de preventieve bestrijding voor de gemeente Gemert-Bakel en is bereikbaar onder telefoonnummer:  077 465 1708.  Ook Hoogstraten Boomverzorging BV haalt de komende tijd nesten/rupsen voor ons weg, bereikbaar op telefoon: 06-29412517. De kosten voor de bestrijding zijn voor eigen rekening.

Wat is de eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid.

Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dit vindt doorgaans plaats tussen eind mei en eind juni, waarbij het weer een belangrijke rol speelt. In juli-augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier zullen er het volgend jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn komen.

Beschermde diersoorten
Bestrijding van eikenprocessierupsen kan nadelige gevolgen hebben voor andere beschermde of kwetsbare vlindersoorten. In gebieden waarbinnen beschermde vlinders zijn waargenomen mag dan ook geen preventieve bestrijding van eikenprocessierups worden uitgevoerd. Op deze locaties gaan we dan ook alleen nog nabehandelen. Ook worden de bomen voor aanvang van de preventieve bestrijding gecontroleerd op aanwezige nesten van vogels en wordt hier tijdens de bestrijding rekening mee gehouden.

Hoe kun je zien dat er rupsen in een eikenboom zitten?
De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote ronde spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Als er sprake is van een ernstige aantasting kunnen dergelijke nesten de grootte van een voetbal bereiken en zijn er meerdere nesten per boom aanwezig.

Gezondheidseffecten
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen de gezondheid van mensen en dieren bedreigen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Sommige mensen kunnen een allergische reactie krijgen waardoor zij sneller en heftiger reageren. Huidklachten ontstaan binnen 8 uur na contact met brandharen en bestaan uit rode huiduitslag met hevige jeuk. Het kan variëren van bultjes tot en met vochtige blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Na inademing kunnen de brandharen irritatie of ontstekingen geven van de bovenste luchtwegen. Bij contact met de brandharen moet u niet krabben of wrijven, maar de huid, ogen en kleding goed wassen of spoelen met water. Algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Voor algemene gezondheidsvragen kunt u bellen met de GGD, tel. 0900-3686868 Ook vindt u informatie op de website van de GGD. Ga hier naar de website van de GGD

Meer informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op de site van het RIVM. Ga hier naar de website van het RIVM