Start preventieve bestrijding eikenprocessierupsen

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gespot. Afhankelijk van het weer en de ontwikkeling van de rupsen start rond 1 mei de preventieve bestrijding.

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gespot. Over enkele weken zullen de rupsen de zogenaamde brandharen gaan ontwikkelen die bij contact vervelende gevolgen kunnen hebben voor mens en dier, zoals hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Daarom start de gemeente rond 1 mei (afhankelijk van het weer en de ontwikkeling van de rupsen) met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierupsen op locaties waar de plaagdruk van deze soort afgelopen jaar hoog was en op locaties waar de soort voor veel overlast heeft gezorgd. Later in het jaar verwijderen we nesten en rupsen op basis van controle en meldingen.

Wat is de eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid.

Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dit vindt doorgaans plaats tussen eind mei en eind juni, waarbij het weer een belangrijke rol speelt. In juli-augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier zullen er het volgend jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn komen.

 

Preventieve bestrijding
Zodra er voldoende blad aan de eikenbomen zit (begin-half mei) start de gemeente met preventieve bestrijding van de eikenprocessierupsen op locaties waar de plaagdruk van deze soort afgelopen jaar hoog was en op locaties waar de soort voor veel overlast heeft gezorgd.

In het voorjaar worden eikenbomen op verschillende locaties in de gemeente preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor rupsen. Voordeel hiervan is dat er bijna geen overlast ontstaat doordat de rupsen vroegtijdig bestreden worden, dus voordat ze brandharen krijgen. Er wordt gewerkt met een grote tractor met spuitcombinatie die het biologisch bestrijdingsmiddel in de boomkronen spuit. Dit kan voor omwonenden enige geluidsoverlast opleveren. We vragen uw begrip hiervoor.

 

Locaties preventieve bestrijding

In 2018 wordt langs de volgende wegen preventieve bestrijding toegepast:

 

Kern

Locatie

Bakel

Grotel

Bakel

Kivitsbraak

Bakel

Nuijeneind

De Mortel

Dr. De Quayweg

De Mortel

Lochterweg

De Mortel

Oude-Bakelsedijk

Gemert

Komweg

Gemert

Broekstraat

Gemert

Churchillaan, BS 't Venster

Gemert

Daalhorst

Gemert

De Peij

Gemert

Energieweg

Gemert

Esdonkse Dijk/Esdonk

Gemert

Galgeveldseweg

Gemert

Groene steeg

Gemert

Groeskuilen

Gemert

Pandelaar

Gemert

Predikant Swildensstraat, BS De Samenstroom

Gemert

Rooije-Hoefsedijk

Gemert

Serisweg

Gemert

Torenwiel - Esdonk

Milheeze

Haag

Milheeze

Hutten

Milheeze

Kaak

Milheeze

Kattevlaas

 

Nabehandelen

Naast de preventieve methode is het ook mogelijk de eikenprocessierupsen weg te zuigen of weg te branden. Dit noemen we nabehandelen. Voordeel van deze methode is dat hier geen andere rupsen door gedood worden. Nadeel is dat het wegzuigen of wegbranden duurder is en dat we rupsen gaan behandelen die inmiddels brandharen hebben en dus al overlast kunnen veroorzaken.

 

Beschermde diersoorten

Preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen kan nadelige gevolgen hebben voor andere beschermde of kwetsbare vlindersoorten. In gebieden waarbinnen beschermde vlinders zijn waargenomen mag dan ook geen preventieve bestrijding van eikenprocessierups worden uitgevoerd. Op deze locaties gaan we dan ook alleen nog nabehandelen. Ook worden de bomen voor aanvang van de preventieve bestrijding gecontroleerd op aanwezige nesten van vogels en wordt hier tijdens de bestrijding rekening mee gehouden.

 

Hoe kun je zien dat er rupsen in een eikenboom zitten?
De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote ronde spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Als er sprake is van een ernstige aantasting kunnen dergelijke nesten de grootte van een voetbal bereiken en zijn er meerdere nesten per boom aanwezig.

 

Nesten melden

Als u eikenprocessierupsen ontdekt in de openbare ruimte, neem dan contact op met de gemeente. Ga vooral niet zelf bestrijden! Tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico in contact te komen met de brandharen. De gemeente laat de rupsen en nesten op risicovolle plaatsen op professionele wijze verwijderen.

 

Wat kan ik doen tegen eikenprocessierupsen in mijn eigen tuin?
Het advies is om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf voor bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin. Er zijn diverse bedrijven in de regio die dit kunnen uitvoeren. Het bedrijf Herman Vaessen BV verzorgt de preventieve bestrijding voor de gemeente Gemert-Bakel en is bereikbaar onder telefoonnummer:  077 465 1708.  De kosten voor de bestrijding zijn voor eigen rekening.

 

Gezondheidseffecten

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen de gezondheid van mensen en dieren bedreigen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Sommige mensen kunnen een allergische reactie krijgen waardoor zij sneller en heftiger reageren. Huidklachten ontstaan binnen 8 uur na contact met brandharen en bestaan uit rode huiduitslag met hevige jeuk. Het kan variëren van bultjes tot en met vochtige blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Na inademing kunnen de brandharen irritatie of ontstekingen geven van de bovenste luchtwegen. Bij contact met de brandharen moet u niet krabben of wrijven, maar de huid, ogen en kleding goed wassen of spoelen met water. Algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Voor algemene gezondheidsvragen kunt u bellen met de GGD, tel. 0900-3686868 Ook vindt u informatie op de website van de GGD. Ga hier naar de website van de GGD

 

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op de site van het RIVM. Ga hier naar de website van het RIVM