Stimuleringsbijdrage afkoppelen regenwater

Om wateroverlast te verminderen en de openbare ruimte klimaatbestendiger te maken, kent de gemeente stimuleringsbijdragen.

Dit voor het afkoppelen van regenwater en de aanleg van een groen dak dat regenwater kan bufferen.

Hevige neerslag vergroot het risico op het onderlopen van straten en kelders. Als gemeente richten wij de openbare ruimte steeds meer klimaatbestendiger in. Maar overlast voorkomen kunnen we niet alleen! Door zelf ook maatregelen te treffen, werken we samen aan droge voeten.

Stimuleringsbijdragen
We kennen twee soorten bijdragen:

Zowel particuliere eigenaren als rechtspersonen kunnen van de regeling gebruik maken.

Subsidie waterschap Aa en Maas
Behalve de bijdragen van de gemeente kun je ook meedoen aan een subsidieregeling van waterschap Aa en Maas. Bij het waterschap geldt wel als voorwaarde dat je samenwerkt met tenminste een andere persoon, bijvoorbeeld je buren. Meer informatie op www.aaenmaas.nl .