Vergadering monumentencommissie

De eerstvolgende vergadering is op dinsdagmiddag 16 mei aanstaande in het gemeentehuis. Het openbare gedeelte is van 12:45 uur tot uiterlijk 13.30 uur. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn? Dan kunt u de agenda opvragen bij de gemeente.

De monumentencommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over monumenten en/of cultuurhistorie, zoals een vergunningaanvraag voor een restauratie of wijziging van een monument, het toetsen van bouwhistorisch onderzoek of een advies over een verzoek tot aanwijzing van een gemeentelijk monument.

Voor meer informatie of voor de actuele agenda kunt u contact opnemen met mevrouw Vanessa Jolink via gemeente@gemert-bakel.nl of (0492) 378 500.