Waar liggen kansen voor spelen en bewegen?

23 november 2021

De onderzoeksfase op weg naar het nieuwe speelbeleid is achter de rug. Er is veel input binnengekomen om te zorgen voor aantrekkelijke speel- en sportplekken voor alle inwoners. 

Na een uitgebreide onderzoeksfase hebben we hier nu een goed beeld van. We gingen met onze jeugd op pad, voerden gesprekken met jongeren, organiseerden bijeenkomsten met speeltuinverenigingen en dorpsraden en gingen in workshops aan de slag met collega’s en raadsleden. Daarnaast gaven 650 inwoners hun input via een digitale enquête.

De rode draad
Het aanwezige groen in en rond de kernen biedt kansen om gezamenlijk te komen tot uitdagende plekken in een openbare ruimte die uitnodigen tot bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Uit de opgehaalde input blijkt dat gebruikers bereid zijn 5 tot wel 10 minuten te lopen naar echt aantrekkelijke, uitdagende centrale plekken. Dat is dus een halve kilometer tot bijna een kilometer. De kinderen die met ons door de wijk meeliepen vinden de meeste speelplekken voor de kleintjes ‘maar saai’. Om het voor de jeugd beter mogelijk te maken zelfstandig door de kern te bewegen, lijken er bijvoorbeeld goede kansen te liggen in de verkeersafwikkeling. Denk hierbij aan betere oversteekplaatsen en het aanpakken van drukke en onoverzichtelijke verkeersknooppunten. Voor volwassenen zouden mogelijk aantrekkelijke beweegroutes voor een ommetje of een rondje sporten een bijdrage kunnen leveren aan bewegen en sporten in de openbare ruimte.

Concrete bevindingen
De variatie en uitdaging op (speel-)plekken wordt gemist, waarbij een natuurlijke uitstraling het leukst wordt gevonden. Meer ruimte voor eigen initiatief zou welkom zijn, geven bewoners aan. Ze willen hier graag helpen. Voor kinderen en jongeren zijn hondenpoep, rommel en een  gemis aan goede jongerenvoorzieningen belangrijke hindernissen bij het buiten spelen. Het volledige rapport met alle bevindingen vind je hier.

Waar staan we nu?
Het welzijn van kinderen, jeugd en jongeren is vergelijkbaar met omliggende gemeenten. Eenzaamheid, overgewicht en het niet zelfstandig naar school fietsen of lopen zijn belangrijke thema’s om aandacht voor te blijven houden. De (ruime) aanwezigheid van groene ruimte zoals de bossen en veldjes, biedt kansen voor kinderen om informeel te spelen en bewegen. De speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte zijn niet overal gelijk verdeeld, maar in iedere kern is er wel een leuke grote plek aan te wijzen, soms is dit een schoolplein. De kernen zijn onderling ook verbonden door fietspaden. Binnen de kernen zijn nog diverse kansen om de voet- of fietspaden beter te verbinden.

Hoe verder?
Op basis van alle bevindingen gaan we nu aan de slag met een speelruimteplan voor de toekomst. De verwachting is dat dit eind dit jaar of begin volgend jaar af is. Dan kan de gemeenteraad dit bespreken. Als het plan is vastgesteld, maken we een planning om in de komende jaren met inwoners uit iedere kern het plan voor spelen en bewegen samen uit te werken. Samen zorgen we voor een leuke en aantrekkelijke inrichting van de speelplekken voor iedereen!

Kinderen op en rondom een boom