Webinar 2 Gemert-Bakel Aardgasvrij: maandag 1 maart

22 februari 2021

Op maandagavond 1 maart organiseert de gemeente een tweede webinar over het thema Aardgasvrij.

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en in fases. Iedere gemeente in Nederland moet daarvoor een plan maken. Dit plan heet de ‘Transitievisie Warmte’. Tijdens dit tweede webinar bespreken we de Transitievisie Warmte. Die is dan voor 90% klaar. Daarin staat welke alternatieven voor aardgas in welke delen van Gemert-Bakel geschikt zijn. Ook hebben we drie verkenningsgebieden aangewezen waar we willen starten met haalbaarheidsstudies (nader onderzoek): Gemert-Centrum, Gemert-Noord en Bakel-Noordoost. De technische mogelijkheden, betaalbaarheid en voorkeuren van inwoners spelen een rol bij de keuze in welk gebied we uiteindelijk gaan starten. We verwachten dat pas in 2028-2030 de eerste wijken echt aardgasvrij worden.

Wat kun je tijdens het Webinar verwachten?
De avond bestaat uit twee delen:

  1. In het eerste deel worden de uitkomsten van de Transitievisie Warmte in het algemeen besproken en op welke termijnen er stappen worden gezet.
  2. In het tweede deel gaan we verder in op de drie verkenningsgebieden. Hier krijg je onder andere antwoord op vragen als: Waarom deze wijk aardgasvrij? Wat voor haalbaarheidsonderzoek wordt er uitgevoerd? En wat betekent dat voor mij als inwoner van het gebied?

Wat heb je nodig voor deze onlinebijeenkomst?
Een pc, een laptop of een tablet, eventueel met een webcam. Verder is het fijn als je een mobiele telefoon bij de hand houdt. Dan kun je een aantal quizvragen beantwoorden via ‘Mentimeter’. Daarmee krijgen we als gemeente een beter beeld van welke behoeften er leven.

Aanmelden
Het webinar op maandagavond 1 maart duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Wil je deelnemen? Stuur een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl met als onderwerp ‘Webinar 2 Gemert-Bakel aardgasvrij’. Vermeld ook even je naam. Je ontvangt dan uiterlijk 1 maart een link om te kunnen meedoen.

Meer informatie
Wil je het eerste webinar nog terugkijken? Of meer lezen over dit thema en de voorbereidingen waar de gemeente aan werkt? Neem dan een kijkje op: https://www.gemert-bakel.nl/gemert-bakel-aardgasvrij.