Wees extra voorzichtig met vuur in de natuur

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Mede daardoor worden er geen stookvergunningen verleend momenteel. 

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook jouw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Je kunt natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik je gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112.

Tot nader bericht geen vergunning voor stoken

Op dit moment geeft de gemeente vanwege de droogte ook geen ontheffing voor stoken af; een vergunning voor vuur maken, bijvoorbeeld om snoeiafval te verbranden. Reeds afgegeven vergunningen worden ingetrokken tot nader bericht.

PDF2017 Beperk de kans op een natuurbrand.pdf