Werkzaamheden N607

Vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april zijn er elke dag tussen 9.00 en 16.00 uur asfaltwerkzaamheden aan de provinciale weg N607.

Reparatie aan de weg is nodig om de weg veilig en bereikbaar te houden. Verkeer kan gewoon gebruik maken van de N607. Wel zijn er verkeersmaatregelen (bebording en verkeersregelaars).

Voor meer informatie kun je terecht bij Combinatie Eschdoorn via Schades@eschdoorn.com of (034) 557 11 41. Zij voeren de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie.