Nota Welstand en Beeldkwaliteit

Op 25 januari 2023 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde Nota welstand en beeldkwaliteit vastgesteld. Hiermee zijn de ‘Welstandsnota inclusief welstandszones, gemeente Gemert-Bakel, d.d. 23 september 2008’ en de ‘Kadernota omgevingskwaliteit (welstand en beeldkwaliteit), gemeente Gemert-Bakel, d.d. augustus 2017’ komen te vervallen.

De Nota welstand en beeldkwaliteit is opgesteld voor de omgevingskwaliteit van de leefomgeving. De nota bevat uitgangspunten en randvoorwaarden voor het uiterlijk van gebouwen die belangrijk zijn voor de identiteit van de dorpen en het landelijk gebied van Gemert-Bakel. Alleen in deze beelddragende delen van de gemeente zullen voor welstand randvoorwaarden gelden, de overige gebieden zijn welstandsvrij (met excessenregeling).

Stukken inzien

U kunt de ‘Nota welstand en beeldkwaliteit’ online inzien via de bijlage hieronder. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het plan online te bekijken, dan kunt u een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien.

Voor het opvragen van de Nota welstand en beeldkwaliteit of andere vragen kunt u terecht bij team Vergunningen en Toezicht van de gemeente.