adult iconOmgevingsvergunning, Monument

Als u een beschermd monument wilt slopen, verplaatsen of in enig opzicht wilt wijzigen, dan is een vergunning vereist voor de activiteit bouwen én de activiteit veranderen van een gemeentelijk- of rijksmonument.
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online.

Aanvragen vergunning

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook een lijst van de bijbehorende stukken die u moet indienen om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Tip! Heeft u een complexe, meervoudige aanvraag? Dan adviseren wij u een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente. De optie om een vooroverleg aan te vragen is opgenomen in het Omgevingsloket online.

Legeskosten

Doorlooptijd

Voor het veranderen van een gemeentelijk monument geldt de reguliere voorbereidingsprocedure. De termijn hiervoor is 8 weken, indien uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. De termijn gaat in wanneer de aanvraag is ingediend. De termijn kan eenmalig verlengd worden met 6 weken wanneer er bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure moet plaatsvinden of er ook een vergunning nodig is voor milieu.
Betreft uw aanvraag een rijksmonument, dan geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Hiervoor is de termijn 26 weken. Ook deze procedure kan eenmalig verlengd worden met 6 weken. Na indiening van de aanvraag ontvangt u schriftelijk (via de e-mail) een bericht van ontvangst.

Let op! Een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten wordt pas onherroepelijk wanneer er, binnen 6 weken nadat die vergunning aan vergunninghouder is verzonden, geen bezwaarschrift tegen die vergunning is ingediend.