Omgevingswet

20 december 2023
Inwoners

Vanaf 1 januari 2024 gelden er twee nieuwe wetten die relevant zijn voor als je bouwplannen hebt:

  • De Omgevingswet: één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. Het gaat hierbij om alle regels van gemeente, waterschap, provincie en het Rijk voor wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid.
  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: vanaf 1 januari gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van de gemeente over naar een onafhankelijke partij; de kwaliteitsborger.

Meer informatie hierover lees je op de webpagina 'omgevingswet'.