Ontkenning van het vaderschap

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente.

Dit kunt u doen als:

  • uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind
  • u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

Neem voor deze procedure eerst contact op met een advocaat. 

Ook in andere situaties kan het vaderschap ontkend worden, bijvoorbeeld door de vader of het kind.  U moet dan via een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank.