decoratieve afbeelding

Ontwerp Nota welstand en beeldkwaliteit ter inzage

06 september 2022
Inwoners

De Nota welstand en beeldkwaliteit is opgesteld voor de omgevingskwaliteit van de leefomgeving. De nota bevat uitgangspunten en randvoorwaarden voor het uiterlijk van gebouwen die belangrijk zijn voor de identiteit van de dorpen en het landelijk gebied van Gemert-Bakel. Alleen in deze beelddragende delen van de gemeente zullen voor welstand randvoorwaarden gelden, de overige gebieden zijn welstandsvrij (met excessenregeling).

Stukken inzien

U kunt nu de ‘Nota welstand en beeldkwaliteit’ online inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het plan online te bekijken, dan kunt u een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. De nota ligt met ingang van 7 september 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Zienswijze indienen

Iedereen heeft de gelegenheid binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerp van de nota kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via de website.