Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein in Helmond en Someren

20 december 2023
Inwoners

Op 7 en 14 december hebben de gemeenteraden van Helmond en Someren de vestiging van het voorkeursrecht op de gebieden Varenschut/Lungendonk bekrachtigd. Dit betekent dat de partners die werken aan het regionale bedrijventerrein nu verder kunnen met het uitwerken van de plannen hiervoor. In Someren wordt het gebied voor het bedrijventerrein ongeveer de helft kleiner dan gepland. In de loop van 2024 worden ook de omwonenden en belanghebbenden verder betrokken bij het uitwerken van de plannen. Het regionale bedrijventerrein voor de regio De Peel op de locaties Varenschut-Lungendonk in Helmond en Someren is nodig omdat er nauwelijks meer vrije ruimte voor bedrijfslocaties beschikbaar is en de behoefte daaraan blijft groeien.

Als voorbereiding op het ontwikkelen van het regionale bedrijventerrein vestigden de colleges van Helmond en Someren eind september 2023 het voorkeursrecht op deze gebieden. De gemeenteraden moesten dit nog wel officieel bekrachtigen. Dat is nu dus gebeurd. 

Somerens aandeel verkleind

In Someren wordt het gebied waar het voorkeursrecht op gevestigd wordt verkleind met ongeveer de helft. Dit besloot de gemeenteraad van Someren na een amendement. In totaal wordt het totaal beoogde terrein 2/3 van het oorspronkelijke plan; circa 100 hectare van de geplande 150 hectare. Het gebied ten westen van de weg Lungendonk wordt door het amendement eruit gehaald. De omvang van Varenschut in Helmond blijft ongewijzigd. Voor het oorspronkelijk gehele gebied is nu door de gemeenteraad in Someren wel eerst de Wvg bekrachtigd. In de eerste twee maanden van 2024 wordt de verkleining van het Wvg-gebied Lungendonk voorbereid. Dit wordt vervolgens door de raad van Someren weer bekrachtigd.

Komende maanden verder met de voorbereidingen

Nu duidelijk is op welke percelen het voorkeursrecht officieel gaat gelden, gaan de gemeenten Helmond en Someren met hun partners aan de slag met het nader uitwerken van de plannen voor het bedrijventerrein. Zo werken zij een eerste plan uit waarin de samenwerking verder vorm gegeven wordt. Ook komt er een eerste exploitatiebegroting. Daarnaast worden de voorwaarden uit het amendement nader uitgewerkt. In de loop van 2024 wordt duidelijk op welke momenten en in welke vorm omwonenden, ondernemers  en andere stakeholders verder betrokken worden.

Voorkeursrecht: Bij verkoop grond(en) eerst aan gemeente aanbieden

De vestiging van het voorkeursrecht op het gebied betekent dat grondeigenaren hun grond(en), als zij deze willen verkopen, eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De besluiten van het college traden op 28 september 2023 in werking.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Somerenexterne-link-icoon en op de website van de gemeente Helmond.externe-link-icoon