Onweerstaanbaar: extra ruimte voor regenwater

16 mei 2023
Inwoners

Een onweerstaanbare tuin voor de familie Grassens en hun buren uit Gemert. Bij de herinrichting extra ruimte voor regenwater maken, betekende weinig werk of investeringen. “Alle kleine beetjes helpen”, zegt de familie Grassens. “Zeker als je toch de tuin aanpakt, is dit heel eenvoudig om mee te nemen.”

Ze hebben de regenwaterafvoer van het dakoppervlak aan de achterzijde afgekoppeld. Het regenwater gaat nu naar een nieuwe wadi en drie grindputten onder het speelveld, grasveld en beplanting. De wadi is een kleine verlaging in het grasveld waar alleen als het heeft geregend even water op staat. De rest van de tijd is het grasveld gewoon als speelveld in gebruik. De familie Grassens draagt op deze manier bij aan het milieu en een hogere grondwaterstand zodat we meer buffer hebben bij extreme droogtes.

Wil jij ook een onweerstaanbare tuin?

Lees de informatie over de stimuleringsbijdrage en kijk hoe de gemeente jou kan helpen.