Opgraven, herbegraven of alsnog cremeren

U kunt een vergunning aanvragen om een overledene opnieuw te laten begraven, alsnog te laten cremeren of te laten ontleden. Een verzoek tot herbegraven kan worden ingediend, wanneer u bijvoorbeeld wilt dat de overledene naar een ander graf of een andere begraafplaats gaat. De aanvraag voor deze vergunning wordt in de regel door de begrafenisondernemer ingediend.

Verzoek

Voor het aanvragen van een vergunning moet u een verzoek indienen bij de gemeente.

Voorwaarden

In uw verzoek moet minimaal het volgende staan:

 • naam, voorletters, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene;
 • naam, adres van de begraafplaats van de huidige situatie;
 • het grafnummer en het soort graf (algemeen of eigen graf);
 • naam en adres van rechthebbende op het graf;
 • bij een eigen graf: toestemming van de rechthebbende op het graf;
 • redenen van het verzoek;
 • gewenste datum van de opgraving of herbegraving;
 • naam, adres en aard van het bedrijf dat de opgraving of herbegraving verzorgt;
 • bestemming stoffelijke resten: naam, adres van de nieuwe begraafplaats of het crematorium, het nieuwe grafnummer of de asbestemming;
 • adresgegevens van de aanvrager en eventueel de relatie tot de overledene;
 • kopie legitimatiebewijs aanvrager;
 • handtekening aanvrager.

Kosten

ProductKosten
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het opgraven en herbegraven/cremeren van stoffelijke resten als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging.€ 61,60