Organisatie

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris en algemeen directeur. Deze persoon is ook de adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

De organisatie bestaande uit ongeveer 170 medewerkers, is opgebouwd uit 7 teams met ieder zijn aandachtsgebieden. De directie stuurt de 7 managers aan. Gemert-Bakel doet dat met ambitie en doorzettingsvermogen en staat open voor mogelijkheden. Samen met onze inwoners en ondernemers. En dat is vertaald naar de competenties van onze medewerkers: samenwerken, klantgericht, initiatiefrijk en daadkracht.

Organogram

Directie

Pieter Sennema (interim Gemeentesecretaris)

Griffier

Marlous Laurenssen

Teams

  • Bedrijfsvoering: John Verhoeven
  • Klantcontacten en informatievoorziening: Wendy Borst
  • Openbaar beheer: Wim Walravens
  • Sociaal Domein: Anja Koch
  • Ruimtelijk Economische Ontwikkeling: Anouschka van Laarhoven
  • Vergunningen en toezicht: Patrick de Wit