payment iconOverzicht declaraties college van B&W

Declaraties college van B&W

Overzicht declaraties 2022
Naam M.S. van Veen (burgemeester) M.P. Bankers 
in dienst 18-7-2022
B.P.F. Claassen
in dienst 01-01-2022 tot 19-07-2022
en vanaf 16-12-2022
J.M. Coppens
in dienst 18-7-2022
W.C.P. Steeghs W.S.A. van Zeeland
Aantal gedeclareerde            
kilometers dienstreis 4.115 929 2.029 338 1.559 1.880
kilometers woon-werk 0 0 4.769 0 0 0
Overige declaraties betaald door de gemeente            
Telefoonkosten € 0 € 0 € 326,49 € 0 € 0 € 0
Reiskosten openbaar vervoer € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Diner/lunch/verblijfkosten € 86,75 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Parkeerkosten € 35,19 € 21,87 € 0 € 18,00 € 34,00 € 90,20

 

Naam: M.S. van Veen
(burgemeester)
B.P.F. Claassen
in dienst 19-03-2021
I. van Dijk
tot 19-03-2021
A.A.H.C.M. van Extelvan
Katwijk
tot 21-01-2021
W.C.P. Steeghs W.S.A. van Zeeland
in dienst 28-01-2021
Aantal gedeclareerde            
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen 0 0 0 0 0 0
 Kilometers dienstreis 1.638 483 12 0 451 292
Kilometers woon-werk 0 6.102 0 0 0 0
Overige declaraties betaald door de gemeente            
Telefoonkosten € 0 € 373,17 € 0 € 0 € 0 € 0
Reiskosten openbaar vervoer € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Diner/lunch/verblijfkosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Parkeerkosten € 19,48 € 0 € 0 € 0 € 8,50 € 0
Naam: M.S. van Veen
(burgemeester)
I. van Dijk M.C.H. de Ruitervan Hoof
(uit dienst 1-6-2020)
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk W.C.P. Steeghs
Aantal gedeclareerde          
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen 3.198 0 0 0 0
 Kilometers dienstreis 0 1.143 202 1.318 671
           
Overige declaraties betaald door de gemeente          
Reiskosten openbaar vervoer € 19,25 € 0 € 0 € 0 € 0
Diner/lunch/verblijfkosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Parkeerkosten € 125,94 € 0 € 0 € 7,80 € 5,70
Naam: M.S. van Veen
(burgemeester)
I. van Dijk M.C.H. de Ruitervan Hoof A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk W.C.P. Steeghs
Aantal gedeclareerde          
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen 4.499 0 0 0 0
 Kilometers dienstreis   2.804 1.749 3.991 3.295
Kilometers woon-werk 0 0 0 0 0
Overige declaraties betaald door de gemeente          
Reiskosten openbaar vervoer € 62 € 0 € 36,60 € 152,80 € 0
Diner/lunch/verblijfkosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Parkeerkosten € 74,88 € 0 € 22,50 € 31,70 € 168,30