Overzicht declaraties college van B&W

Declaraties college van B&W

Overzicht declaraties 2022
NaamM.S. van Veen (burgemeester)M.P. Bankers 
in dienst 18-7-2022
B.P.F. Claassen
in dienst 01-01-2022 tot 19-07-2022
en vanaf 16-12-2022
J.M. Coppens
in dienst 18-7-2022
W.C.P. SteeghsW.S.A. van Zeeland
Aantal gedeclareerde
kilometers dienstreis4.1159292.0293381.5591.880
kilometers woon-werk004.769000
Overige declaraties betaald door de gemeente
Telefoonkosten€ 0€ 0€ 326,49€ 0€ 0€ 0
Reiskosten openbaar vervoer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Diner/lunch/verblijfkosten€ 86,75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Parkeerkosten€ 35,19€ 21,87€ 0€ 18,00€ 34,00€ 90,20

Naam:M.S. van Veen
(burgemeester)
B.P.F. Claassen
in dienst 19-03-2021
I. van Dijk
tot 19-03-2021
A.A.H.C.M. van Extelvan
Katwijk
tot 21-01-2021
W.C.P. SteeghsW.S.A. van Zeeland
in dienst 28-01-2021
Aantal gedeclareerde
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen000000
 Kilometers dienstreis1.638483120451292
Kilometers woon-werk06.1020000
Overige declaraties betaald door de gemeente
Telefoonkosten€ 0€ 373,17€ 0€ 0€ 0€ 0
Reiskosten openbaar vervoer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Diner/lunch/verblijfkosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Parkeerkosten€ 19,48€ 0€ 0€ 0€ 8,50€ 0
Naam:M.S. van Veen
(burgemeester)
I. van DijkM.C.H. de Ruitervan Hoof
(uit dienst 1-6-2020)
A.A.H.C.M. van Extel-van KatwijkW.C.P. Steeghs
Aantal gedeclareerde
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen3.1980000
 Kilometers dienstreis01.1432021.318671
Overige declaraties betaald door de gemeente
Reiskosten openbaar vervoer€ 19,25€ 0€ 0€ 0€ 0
Diner/lunch/verblijfkosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Parkeerkosten€ 125,94€ 0€ 0€ 7,80€ 5,70
Naam:M.S. van Veen
(burgemeester)
I. van DijkM.C.H. de Ruitervan HoofA.A.H.C.M. van Extel-van KatwijkW.C.P. Steeghs
Aantal gedeclareerde
Zakelijke kilometers buiten de gemeentegrenzen4.4990000
 Kilometers dienstreis2.8041.7493.9913.295
Kilometers woon-werk00000
Overige declaraties betaald door de gemeente
Reiskosten openbaar vervoer€ 62€ 0€ 36,60€ 152,80€ 0
Diner/lunch/verblijfkosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Parkeerkosten€ 74,88€ 0€ 22,50€ 31,70€ 168,30