Parkeerontheffing

U woont in een blauwe zone?

Woont u in een blauwe zone? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een parkeerontheffing. Hiermee mag u met uw personenauto onbeperkt parkeren binnen de blauwe zone met uitzondering van de volgende parkeergelegenheden:
•    Parkeerterrein Kapelaanstraat
•    Kerkstraat
•    Nieuwstraat
•    Vroonhof
•    Elisabethplaats-Oost

De gemeente verleent maximaal twee ontheffingen per adres. Op een ontheffing kunt u twee kentekens aangeven, die hiervan gebruik mogen maken. Let op, deze kentekens kunnen dus niet tegelijk op één ontheffing parkeren in de blauwe zone.

Ook voor bedrijven is het mogelijk een (tijdelijke) ontheffing te krijgen, mits hiervoor de noodzaak wordt aangetoond. 

Wijziging

Als u een wijziging wil op uw verleende ontheffing, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe auto heeft gekocht, dan moet u de volgende gegevens meenemen/opsturen:

 • Kopie van het kentekenbewijs c.q. kopie van het leasecontract;
 • De reeds verleende ontheffing.  U mag deze ook inleveren als u de nieuwe ontheffing komt afhalen.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ontheffing staan beschreven in de beleidsregels ontheffing blauwe zone.

Voor bewoners geldt het volgende:

 • U moet bewoner zijn van een pand in de blauwe zone;
 • U moet 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een rijbewijs;
 • U kunt niet over een eigen parkeergelegenheid beschikken;
 • Er worden maximaal twee ontheffingen verleend op één adres;
 • Bewoners van het Hof van Nazareth komen in aanmerking voor een ontheffing.

Voor bedrijven wordt slechts bij hoge uitzondering een ontheffing verleend. Daarbij geldt o.a. het volgende:

 • Uw bedrijf moet gevestigd zijn in de blauwe zone en op dit adres ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Uw bedrijf beschikt niet over (voldoende) eigen parkeergelegenheid;
 • Er moet een aantoonbare noodzaak aanwezig zijn om het voertuig in de directe nabijheid van het bedrijf gedurende een langere duur dan de toegestane parkeerduur te parkeren.

Voor bedrijven die in het kader van werkzaamheden een ontheffing nodig hebben:

 • U moet aantonen dat uw bedrijf werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe zone;
 • Uw bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U kunt aantonen dat uw werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het betreffende voertuig in de blauwe zone te parkeren.

Doorlooptijd en kosten

Legeskosten
ProductKosten
1e parkeerontheffing€ 51,40
2e parkeerontheffing€ 102,40
parkeerontheffing bedrijf€ 93,60
Wijziging parkeerontheffing blauwe zone€ 14,40

De ontheffingen zijn maximaal 2 jaar geldig. De doorlooptijd is acht weken.