Zoeken verordeningen en regelingen

Alle algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Gemert-Bakel, bijvoorbeeld verordeningen, vindt u op overheid.nl.

Vul op de uitgebreide zoekpagina in:
1. Postcodecijfers 5421
2. Vink aan Alle gemeenten
3. Klik op Zoeken

De resultaatpagina toont alle nu geldende regelingen voor Gemert-Bakel.

Ruimtelijke plannen
Wilt u ruimtelijke plannen binnen onze provincie inzien? Kijk dan op http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl

Of als u alle ruimtelijke plannen wilt inzien in Nederland, kijk dan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Gemeentebladen
Op de aparte officiële bekendmakingen zoekpagina van overheid.nl kunt u zoeken in alle gemeente bladen. Gemeentebladen gepubliceeerd tussen 2008 t/m 2013 kunt u hier bekijken/downloaden. 

Gegevensbescherming
Voor de gemeente Gemert-Bakel is een functionaris Gegevensbescherming aangewezen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 geldt. Dit is de heer B. Dekker. Te bereiken via bart.dekker@gemert-bakel.nl en telefonisch via 0492 -378 500. De verordening houdt in dat dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).

Verzoek tot inzage in of wijziging van persoonsgegevens gemeente Gemert-Bakel. Dit is bedoeld als u wilt controleren of uw gegevens kloppen en of wij uw gegevens juist verwerken. De Algemene wet gegevensbescherming (AVG) geeft u deze mogelijkheid. Gebruik dit formulier niet om een verhuizing door te geven of de status van een omgevingsvergunning te controleren.

Privacyverklaring gemeente Gemert-Bakel

Privacyverklaring GR Peelgemeenten

Meer informatie op de website van Autoriteit Persoongegevens 

AVG  |  GDPR