Locatie nieuwbouwwoningen Groenendaal

Persbericht: 18 vrijstaande nieuwbouwwoningen aan de Groenendaal in Gemert

20 april 2023
Inwoners

De gemeente Gemert-Bakel en de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben een exploitatieovereenkomst gesloten over een woningbouwontwikkeling aan de Groenendaal te Gemert. De ontwikkeling betreft de realisatie van 18 woningen aan de zuidzijde van Gemert, ten zuiden van De Heuvel, ten westen van Groenendaal en ten noorden van Zuid-Om. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere de planologische medewerking, de uitvoering en het kostenverhaal.

De Ontwikkelingsmaatschappij organiseert eind mei 2023 een informatieavond om haar plannen aan omwonenden toe te lichten. Deze omgevingsdialoog, waarin omwonenden kunnen reageren op de plannen, gaat vooraf aan de procedure die nodig is voor de aanpassing van het bestemmingsplan.