""

Persbericht: Groen licht voor vijftien woningen Bakel

20 juni 2023
Inwoners

Achter Roessel 6, een karakteristiek pand in Bakel, is ruimte voor tien koop- en vijf sociale huurwoningen.

Het college stemde vandaag in met het stedenbouwkundig plan van Bots Bouwgroep. “Opnieuw vijftien woningen die we kunnen toevoegen aan de lokale woningmarkt”, telt wethouder Willeke van Zeeland hardop. “Met een goede mix van koop én sociale huur komen er nieuwe woonopties voor iedereen in onze gemeente.”  

Wonen in het groen

Het perceel achter Roessel 6 is een logische plek voor uitbreiding van de nieuwbouwwijk Soersel. De woningen passen bij het bestaande karakter van de wijk. Ook is er veel openbaar groen voorzien in het plan. Voor de woningbouw kan starten is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerp is al ingediend bij de gemeente. Zodra het bestemmingplan onherroepelijk is, kan de bouw van start. Hieronder een impressie uit het stedenbouwkundig plan.